Till innehåll på sidan

WASP vill öka förståelsen för AI i Sverige

Publicerad 2018-01-12

WASP kommer under 2018 anordnar en konferensserie på temat artificiell intelligens (AI). Evenemangen, som går under namnet AI4X Collecting Ideas and Identifying Challenges for Future AI Research in Sweden, ges vid fem tillfällen med start 12 februari. Målet är att öka förståelsen och kunskapen om AI:s möjligheter idag och i framtiden.

Om WASP

Wallenberg Autonomous Systems and Software Program (WASP) är ett av de största individuella forskningsprogrammen i Sverige. Programmet är finansierat av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och drivs av Chalmars, Lindköpings universitet, Lunds universitet och KTH.

Artificiell intelligens (AI) förväntas ha stor påverkan på vårt samhälle. Det har gjorts en mängd viktiga framsteg under de senaste decennierna, och nu börjar den forskning som gjorts kunna användas i kommersiella applikationer. Samtidigt finns det ett stort behov av mer kunskap, forskning och utveckling inom området. Dessa konferenser är ett första steg mot detta.

AI4X består av fem endagskonferenser på temat AI med fokus på dess utveckling och möjligheter i Sverige. Konferensen arrangeras av WASP med medel från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Med AI14X vill WASP erbjuda industri, universitet och offentlig sektor ett forum där de kan presentera och prata om hur AI används i Sverige idag och hur det kan komma att användas framöver. 

Datum

  • 12/2: Industri (anmäl dig senast 28 januari)
  • 27/2: Underhållning och utbildning (anmäl dig senast 11 februari)
  • 13/3: Hälsa (anmäl dig senast 25 februari)
  • 27/3: Tjänster och finans (anmäl dig senast 11 mars)
  • 11/4 Samhälle och miljö (anmäl dig senast 27 mars)

Program och anmälan

Kontakt

Föreståndare för WASP på KTH är Bo Wahlberg.

Bo Wahlberg
Bo Wahlberg
professor, avdelningschef 087907242
Tillhör: Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)
Senast ändrad: 2018-01-12