Skip to main content

Tentor - tider och resultat

Tentamenstillfällen

Två ytterligare omtentamen kommer att ges: en nu efter påsk 19-29 april 2022 och den sista i augusti 2022.

Nästa tentatillfälle i Instrumentoptik

Nästa omtentamen kommer att ges i form av en muntlig tentamen via zoom under perioden 19-29 april 2022 . Tid bokas individuellt genom att maila linda@biox.kth.se, senast den 18 april. Räkna med att muntan tar drygt en timme.

Tentamensregler

För godkänt på den muntliga tentan i Instrumentoptik krävs precis som tidigare att du visar att du förstår inlämningsuppgifterna som ni gjort. Förbered dig genom att gå igenom dem noga. Sättet vi frågar kommer vara jämförbart med tidigare tentor. För väl godkänt kommer vi ställa friare frågor på kursinnehållet. Tillåtna hjälpmedel är Kursböckerna Optics och Clinical Visual Optics samt miniräknare, men massa bläddrande i kursmaterialet kommer inverka negativt på bedömningen. Se till att du kan och förstår inlämningsuppgifterna!

Kameran skall vara igång under hela den muntliga tentan och du får inte kommunicera med någon annan än examinator. Under tentan kommer du behöva rita figurer på papper med penna och linjal som vi sedan ber dig visa oss direkt i kameran eller att du fotograferar och skickar in. Se till att du har nödvändigt material tillgängligt.

OBS: Utgångspunkten är att den muntliga tentan ger betygen G/U. Vill du tenta för VG/G/U ska du meddela detta i god tid före muntliga tentamen.

Ljudet från muntliga tentan kommer att spelas in. Resultatet meddelas i efterhand, inte under tentan. Normalt meddelas resultatet då alla tentat klart. Om det finns särskilda skäl, t.ex. ansökan till en utbildning, kan du få resultatet tidigare.

Se regler för optikerstudenter på KTH

Page responsible:Peter Unsbo
Belongs to: Biomedical and X-ray Physics
Last changed: Mar 17, 2022