Skip to main content

Utställning på Tekniska museet: ”Kulturell allemansrätt” – hur man skapar mellanrum.

Ett mobilt laboratorium i form av en husvagn dyker upp utanför Tekniska museet, där ungdomar från Hovsjö i Södertälje utforskar museet och dess omgivning som offentligt rum tillsammans med ledare från Hovsjö Fritidsgård, forskare och pedagoger från Konstfack och KTH.

Time: Mon 2021-06-21 10.00 - Wed 2021-06-23 17.00

Projektet ”Den kulturella allemansrätten” vänder sig till barn och unga och inriktar sig på långsiktig utveckling av barns och ungas ökade inflytande vad gäller kulturutövande och tillgång till våra gemensamma och offentliga rum. Samtidigt är det ett forskningsprojekt där tre projekt möts och samverkar, därav ett ingår i NAVET, KTH:s centrum för forskning inom Konst, Teknik och Design.

Alla dagar: kl 10.00-17.00

Husvagnen dyker upp utanför museet. Tekniska museet, Museivägen 7, Norra Djurgården. Buss 69 till Museiparken

Belongs to: NAVET
Last changed: Jun 21, 2021