Skip to main content

T.I.M.E.

KTH är en av de ursprungliga medlemmarna som grundade nätverket T.I.M.E. (Top International Managers in Engineering) 1989. Nätverket är en sammanslutning av 55 framstående tekniska universitet i Europa, Kina, Japan, Sydamerika, Australien och Kanada. Den främsta aktiviteten gäller studentutbyte som resulterar i dubbel civilingenjörsexamen.

T.I.M.E. network logo

Inom ramen för nätverket finns möjlighet att som studerande delta i speciella utbytesprogram som leder till dubbla examen, ett från hemuniversitetet och ett från värduniversitetet. Dessa utbytesprogram är detaljreglerade i speciella avtal och KTH har överenskommelser med en del, dock inte med samtliga, universitet i T.I.M.E. Överenskommelserna gäller oftast specifika utbildningsområden. För information angående deltagande i T.I.M.E.-utbyte bör kontakt i första hand tas med den internationella handläggaren vid respektive skola på KTH.

Kontakt

Läs mer 

Page responsible:werge@kth.se
Belongs to: About KTH
Last changed: Mar 19, 2024