Till innehåll på sidan

T.I.M.E.

KTH är en av de ursprungliga medlemmarna som grundade nätverket T.I.M.E. (Top International Managers in Engineering) 1989. Nätverket är en sammanslutning av runt 50 framstående tekniska universitet i Europa, Kina, Japan, Sydamerika, Australien och Kanada. Samarbetet rör främst studentutbyte som resulterar i dubbel civilingenjörsexamen.

Inom ramen för nätverket finns möjlighet att som studerande delta i speciella utbytesprogram som leder till dubbla examen, ett från hemuniversitetet och ett från värduniversitetet. Dessa utbytesprogram är detaljreglerade i speciella avtal och KTH har överenskommelser med en del, dock inte med samtliga, universitet i T.I.M.E. Överenskommelserna gäller oftast specifika utbildningsområden. För information angående deltagande i T.I.M.E.-utbyte bör kontakt i första hand tas med den internationella handläggaren vid respektive skola.

Kontakt

Läs mer 

Innehållsansvarig:werge@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2021-01-26