Kurser, Maskinteknik 300 hp

Här kan du få en översikt av de kurser och årskursindelning som utgör programmet via vår kurs- och programkatalog.

Kurser och årskursindelning

Årskurs 1

Kurslista årskurs 1

Årskurs 2

I årskurs två och tre kan du välja att gå en internationell inriktning med kurser i franska, tyska eller spanska

Kurslista årskurs 2

Årskurs 3

Kurslista årskurs 3

Årskurs 4-5

Valbara masterprogram som leder till civilingenjörsexamen:

Läs mer

Utlandsstudier på programmet är vanligast under årskurs tre eller fyra

Ändringar kan ske i programmet.

Did you find this page useful?
Thank you for helping us!
Page responsible:KTH:s studentrekrytering
Belongs to: Utbildning
Last changed: Jan 24, 2019