Till innehåll på sidan

Kompetensutveckling för yrkesverksamma inom bygg- och fastighetsbranschen

KTH erbjuder kompetensutveckling för yrkesverksamma. Arbetsgivare kan därmed erbjuda sina anställda utbildning i form av färdiga kunskapspaket eller beställa en skräddarsydd utbildning. Dessa uppdragsutbildningar ökar företagets konkurrenskraft genom att medarbetare får aktuella och relevanta kunskaper.

Ny utbildning våren 2022

KTH har fått i uppdrag av FMI att erbjuda ett kunskapsprov om återregistrering som fastighetsmäklare efter årsskiftet.

Arbetet pågår för att kunna fullfölja uppdraget och vi hoppas att kunna lägga ut all nödvändiga information på vår websida så fort som vi är redo. Information kommer förhoppningsvis att läggas ut och vara tillgänglig innan den 10 januari 2022.

Vår planering är att kunna hålla det första provet i mars 2022. Det kommer att vara i form av 4st kontrollskrivningar (digitalt) som utförs i egen takt från den 18 januari och som avslutas med en tentai mars 2022.

Utbildningen är till för de som inte har varit registrerade som mäklare under se senaste fem åren och ser i formen av uppdragsutbildning.

Institutionen för Fastigheter och byggande har lång och gedigen erfarenhet av uppdragsutbildningar och våra kurser är framtagna för en krävande och föränderlig arbetsmarknad. Tillsammans med externa samarbetspartners erbjuder vi dynamiska och konkurrenskraftiga uppdragsutbildningar. Bland föreläsarna finns både forskare från KTH och företrädare från branschen.

Enstaka kurser ur vårt programutbud erbjuds mot en avgift. Kursen samläses då med våra studenter här på campus.

Företag som önskar en uppdragsutbildning till sina anställda bör kontakta oss för möjligheten att skräddarsy en utbildning. Vi kan erbjuda en utbildning som är skräddarsydd speciellt för era behov. Vi anpassar nivå och innehåll samt skapar utbildningar som passar grupper med varierande erfarenhet av akademiska studier.

För frågor gällande uppdragsutbildning, vänligen kontakta: uppdragsutb.fob@abe.kth.se

Institutionen för Fastigheter och byggande har ett samarbete med en utomstående partner med kurser med utbildning/vidareutbildning. Anmälan till dessa kurser sker genom vår samarbetspartner, inte via KTH. På deras hemsida finns även all övrig information om kurserna, exempelvis innehåll, datum och pris.

Länk till vår samarbetspartner Fastighetsägarna

Kurser ur vårt ordinarie programutbud som samläses med våra studenter:

Höstterminen 2020

Hyres-, bostads- och arrenderätt  AI117U

För information om förkunskapskrav och schema kontakta kursens examinator, Jonny Flodin . Du anmäler dig genom att skicka in vår anmälningsblankett (pdf 266 kB)

Infrastruktur - ansvar och finansiering  AI285U

För information om förkunskapskrav och schema, kontakta kursens examinator Peter Ekbäck  Du anmäler dig genom att skicka in vår anmälningsblankett (pdf 267 kB)

Fastighetsbildningsrätt  AI282U

För information om förkunskapskrav och schema, kontakta kursens examinator, Peter Ekbäck  Du anmäler dig genom att skicka in vår anmälningsblankett (pdf 266 kB)

Kostnad för att läsa kurser ur vårt ordinarie programutbud är för närvarande 19 000 SEK som betalas av din arbetsgivare. Din arbetsgivare får inte vara enskild firma.

Mer information om de uppdragsutbildningskurser vi ger i samarbete med våra partners.

Fortbildningskurserna är öppna för alla verksamma inom bygg- och fastighetsbranschen och läses koncentrerat. Observera att privatpersoner inte kan köpa uppdragsutbildningar utan det är arbetsgivaren (ej enskild firma) som betalar kostnaden.

Utbildningarna bygger på aktuell forskning och erfarenhetsbaserad kunskap. I kurserna undervisar såväl forskare från KTH som branschfolk vilket ger en produktiv blandning av forskning och arbetslivets verklighet. Förutom föreläsningar och övningar ingår självstudier, en projektuppgift samt en tentamen.

Kurserna ges oftast i omgångar med två till tre dagars sammanhållande föreläsningar. Kurserna kan ibland sträcka sig över två terminer eller över sommaren. Vissa kurser ges på en kursgård i Stockholmstrakten, andra hos vår samarbetspartner. Vid skräddarsydda kurser kan undervisningen eventuellt ges i uppdragsgivarens lokaler.

Vem riktar sig kurserna till?

Kurserna har olika målgrupper, men de vänder sig framför allt till projekt- och fastighetsutvecklare, projektledare, investerare, försäkringsbolag, banker, fastighetschef, fastighetsvärderare, affärsområdeschef, planerare, byggentreprenörer och arkitekter. Det är arbetsgivaren som bestämmer vilka anställda som får delta i en uppdragsutbildning.

Betyg och högskolepoäng

Samtliga kurser ger högskolepoäng för den som så önskar och som uppfyller grundläggande behörighetskrav. Den som inte har grundläggande behörighet får istället ett intyg på fullföljd kurs. Kursens högskolepoäng är baserade på den förväntade arbetsinsatsen. Exempelvis motsvarar 7,5 hp fem veckors studier på heltid.

Anmälan

Anmälan till respektive kurs går via KTHs samarbetspartners hemsida.

Kursavgifter

Kursavgiften varierar mellan kurserna. För exakt kostnad gå in på den aktuella kursens informationssida hos KTHs samarbetspartner.
I kursavgiften ingår litteratur, kursdokumentation, lunch och kaffe. Tänk på att resekostnader och kostnader för övernattning kan tillkomma.

Hantering av personuppgifter för deltagare i uppdragsutbildning

Den 25 maj 2018 trädde en ny EU-lagstiftning (General Data Protection Regulation, GDPR) i kraft som ersätter den tidigare svenska personuppgiftslagen, PUL. Mycket är sig likt, men skyddet för din personliga integritet har förstärks. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg och att du förstår hur vi hanterar din personliga information. Det gör vi med största omsorg och i enlighet med GDPR. Vi kommer nedan lista hur vi sparar dina personliga uppgifter om du deltar i en uppdragsutbildning på Institutionen för Fastigheter och byggande och vad du har för rättigheter angående detta.

  • Vi kommer att emottaga dina personuppgifter från vår samarbetspartner för just den uppdragsutbildning som du ämnar deltaga i. Det görs i form av en deltagarlista. Deltagarlistan verkar också som underlag då vi fakturarar vår samarbetspartner.
  • Om du ämnar ansöka om högskolepoäng för den utbildning som du deltar i krävs att du fyller i ett anmälningsformulär och tillsänder oss det. Vi använder uppgifterna för att anta och registrera högskolepoängen i vårt studieresultatssystem LADOK. Betygsunderlag arkiveras också enligt förvaltningslagen.
Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för fastigheter och byggande
Senast ändrad: 2021-12-13