Till innehåll på sidan

Forskningsområden

Forskningsområden inom industriell transformation.

Det är en utmaning att dela upp forskningen inom Industriell Transformation i tydliga forskningsområden då forskningen verkar inom olika områden som sträcker sig över flera olika industrier. Plattformen för Industriell Transformation har delat in forskningen i fyra övergripande forskningsområden: Produktutveckling, Produktion, Affärsmodeller och Möjliggörande teknik. Tabellen nedan visar sedan hur olika industrier verkar inom samtliga områden. De industrier som för tillfället verkar under de fyra områdena är Fordon/Transport, Pharma, Infrastruktur och Livsmedel.

Tabell över fyra forskningsområden och fyra industrier.