Skip to main content

CFP forskare får stipendium från Riksbyggens jubileumsfond "Den goda staden"

Published Jun 15, 2020

Riksbyggens  jubileumsfond ” Den goda staden ” delar årligen ut stipendier för att stödja forskning, utveckling och utbildning för bättre boendemiljö.

Ett av projekten som belönats i 2020 är Lindrad ensamhet för bättre och gladare städer får 160 000 kronor. Projektet leds av Jing Jing, doktorand på CFP och Tigran Haas, centrumföreståndare för CFP.

"Kan stadsdelar förtätas på ett sätt som ökar de sociala kontakterna och gör människor friskare och gladare? Detta projekt riktar intresset mot den fysiska miljöns betydelse för möjligheten att minska ensamheten. Genom att i detalj studera den lokala gatumiljön ska projektet ge svar på hur förtätning kan utformas för att stimulera det sociala livet i grannskapet."

För mer information kontakta:

Page responsible:martamt@kth.se
Belongs to: Centre for the Future of Places
Last changed: Jun 15, 2020