Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 2

  • Stort anslag till KTH-forskning om unikt material

    KTH-professorn Alexander Balatsky har tillsammans med sina forskarkollegor beviljats 32 miljoner kronor i anslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Pengarna går till att öka förståelsen kring en grupp material, så kallade Dirac-material, som kan göra framtidens elektronik bättre. Snabbare datorer och energisnålare mobiltelefoner kan på sikt bli resultatet av denna grundforskning.

  • Nästa steg i kvantforskningen tas nu

    När professor Alexander Balatsky nu får ta emot Europeiska forskningsrådets mest prestigefyllda anslag  så gör han det med siktet inställt på att ta reda på vilket eller vilka material som ska utgöra basen i  framtidens kvantbaserade teknologi. De kvantmaterial som i framtiden kommer att användas ska bland annat fungera som beståndsdelar i läkemedel och vara hållbara, men det finns också en rad andra frågeställningar. Alexander Balatsky tycker att en liknelse med videoformatskriget på 70- och 80-talet mellan ett antal var och en goda tekniker är applicerbar även när det kommer till materialval inom kvantforskning. Detta då forskare ännu inte vet vilka material som kommer att gå segrande i slutändan. 

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22