Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 14

 • 1 Övergripande information: Marie Curie inom FP7 - People

  Projekten och bidragen inom MSCA hanteras av REA – Research Executive Agency. Marie Curie projekt inom FP7 särskiljer sig från andra FP7-projekt på flera sätt. Den största skillnaden är att schablonbelopp används när budgeten fastställs, och när kostnader ersätts. En annan väsentlig skillnad är att indirekta kostnader endast ersätts med 10 procent. Nedan beskrivs fem olika Activities inom People (1-5) där varje aktivitet innehåller en eller flera Actions (a-c):

 • KTH med i EU:s mångmiljardsatsning

  KTH är med i två konsortier som får ta del EU:s nya storsatsningar inom innovation och teknik. De båda forskningsområdena – råmaterial och hälsosamt åldrande – får totalt en miljard euro.

 • Cluster ger KTH Europa-muskler

  Genom medlemskapet i nätverket Cluster kan KTH lättare konkurrera med Europas allra främsta universitet. Utan Cluster hade det till exempel varit svårt att nå framgångarna inom EIT, där KTH är med och skapar Europas framtida innovationer. Det menar Mirko Varano, nätverkets koordinator på KTH.

 • ”Tänk mer affärsmässigt, forskare”

  Forskarna inom energiområdet måste tänka mer affärsmässigt för att nå framgång. Det menar ledaren för Europas hittills största samarbete mellan näringslivet och energiforskningen, InnoEnergys VD Diego Pavia.

 • Innovationsfabriken satsar svenskt

  Intresset var stort när den svenska noden av europeiska InnoEnergy, världens största innovationsfabrik, invigdes på KTH 28 maj. Satsningen, som görs i samarbete mellan akademi och näringsliv, har fokus på innovationer kring framtidens smarta elnät och energilagring. Den förväntas leda till nya arbetstillfällen och export av nya högteknologiska produkter.

 • KTH firade EIT-framgångar

  Kanske är det KTH:s största externa engagemang någonsin. Det gav anledning att fira. På måndagen samlades personerna bakom KTH:s framgångsrika EIT-ansökan för att leda europeiska innovationer inom områdena ICT och hållbar energi.

 • Förenade Arabemiratens ekonomiminister besöker KTH

 • Mångmiljardsatsning på innovationer som främjar äldres hälsa

  Nu står det klart att InnoLIFE, det konsortium som KTH är en del av, vunnit dragkampen om EU-medel öronmärkta för att stimulera uppfinningsrikedom och nyttiggörande av vetenskapliga upptäckter för att tackla stora samhälleliga utmaningar relaterat till en åldrande befolkning.

 • KTH i europeisk storsatsning på råmaterial

  En effektivare råmaterialanvändning är fokus för det nya europeiska samarbetet, KIC- RawMatTERS. KTH, som ingår som en av parterna i konsortiet, har också varit med och arbetat fram det förslag som nu får 300 miljoner euro på fem år från EIT, det europeiska institutet för innovation och teknik.

 • KTH tar plats i megakonsortium om framtidens transporter

  EU:s storsatsning på teknik och innovation, European Institute of Innovation and Technology (EIT), har just stängt två nya utlysningar. Nu står det klart att KTH har gått vinnande ur kampen för att ingå i ett av dem, nämligen EIT Urban Mobility. MOBiLus har konsortiet döpts till och förutom KTH medverkar organisationer, företag och lärosäten som Stockholm Stad, Barcelona, Scania, BMW, Danmarks TU och TU Munchen.

 • 1. EU ramprogram för forskningsfinansiering

  EU-medel är en viktig finansieringskälla för forskningsprojekt på KTH. De flesta av KTH:s EU-projekt finansieras via EU:s ramprogram för forskning och innovation. Det aktuella ramprogrammet, som pågår sedan 2014, är Horisont 2020. Mer information om EU-finansiering, ramprogram, deras struktur och innehåll finns under länkarna och rubrikerna nedan.

 • EIT - finansiell administration

  På den här sidan hittar du information för ekonomer kring finansiell administration av projekt inom de fem EIT-konsortier KTH ingår i.

 • KTH - en del av European Institute of Innovation and Technology (EIT)

  KTH tillhör fem konsortier inom det EU-finansierade initiativet European Institute of Innovation and Technology (EIT), som syftar till att stärka Europas konkurrenskraft och göra Europa till global ledare av innovationer inom strategiskt utvalda områden.

 • MSc ICT Innovation (EIT Digital)

  The joint master's in ICT Innovation programme combines technical competences in the comprehensive field of Information and Communication Technology with strong skills in innovation and entrepreneurship. Students create an individual curriculum based on their interest in different areas of ICT and study at two European universities. Graduates receive a double degree and excellent qualifications for managerial posts in global markets.