Till innehåll på sidan

KTH i europeisk storsatsning på råmaterial

Publicerad 2014-12-11

En effektivare råmaterialanvändning är fokus för det nya europeiska samarbetet, KIC- RawMatTERS. KTH, som ingår som en av parterna i konsortiet, har också varit med och arbetat fram det förslag som nu får 300 miljoner euro på fem år från EIT, det europeiska institutet för innovation och teknik.

– Det är givetvis en prestige att konsortiet kammade hem det här och för KTH:s del kan det innebära stora möjligheter, säger professor John Ågren, som lett arbetet med att ta fram utbildningsdelen inom konsortiet. Han har, tillsammans med vicerektor Ramon Wyss och professor Ulf Karlsson, representerat KTH i diskussionerna kring konsortiet.

John Ågren professor på KTH. (Foto: Håkan Lindgren)

Konsortiet består av totalt 62 europeiska partners, universitet, företag och forskningsinstitut som tillsammans ska söka hitta lösningar på en av framtidens stora utmaningar – det vill säga bristen på och beroendet av råmaterial. Arbetet bygger på den så kallade kunskapstriangeln där såväl forskning, som utbildning och innovation ingår.

– Det är inte ren grundforskning det ska handla om utan det går mer mot innovation och morgondagens entreprenörer, säger John Ågren.

För KTH:s del innebär detta möjligheter att starta såväl forskningsprojekt som utbildningsprogram inom ramen för KIC- RawMatTERS.

– KIC:en spänner över ett stort område, men KTH har flera styrkeområden där vi kan vara med:

  • Återvinning
  • Materialdesign – utveckla material med önskade egenskaper både metalliska material och polymerer från tillgängliga råvaror
  • Ekodesign- designa komponenter med återvinningsaspekten för ögonen redan från början
  • Vatten/miljö – till exempel när det handlar om gruvdrift

– KTH kan också bidra med nya mastersprogram varav en del av tiden ska vara ute på företag. Att arbeta med den här typen av samverkan är ju något vi kan och är vana vid, säger John Ågren.

EIT

Läs mer om European Institutet of Innovation and Technology , EIT, som står bakom satsningen på dessa breda forskningsamarbeten som spänner över stora områden, flera länder och partners inom såväl näringsliv som utbildning och forskning såsom KIC- RawMatTERS.

Text: Jill Klackenberg