Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 4

 • Global kompetens

  Med vår forskning vill vi undersöka hur tekniska universitet uppfattar, stödjer, integrerar och bedömer global kompetens för studenter, lärare och personal. Forskningen avser också att praktiskt bidra till att förbättra befintlig och framtida ingenjörsutbildning.

 • Interkulturell kompetens

  I dina framtida roller behöver du kunna förstå, kommunicera och arbeta i miljöer präglade av kulturell och social mångfald. Global kompetens efterfrågas allt mer i yrkeslivet och är en förutsättning för att arbeta framgångsrikt i vårt globala samhälle. Den här kursen hjälper dig utveckla den kompetensen.

 • Certifikat i global kompetens

  Global kompetens är allt mer efterfrågat i arbetslivet och är en förutsättning för att framgångsrikt kunna arbeta i vårt globaliserade samhälle. KTH-studenter behöver i sina kommande yrkesroller behärska enkla och effektiva metoder för att arbeta konstruktivt, kreativt och etiskt med personlig och kulturell variation i miljöer präglade av kulturell och social mångfald. För att möta dessa behov erbjuder KTH ett certifikat i global kompetens.

 • Institutionen för lärande

  En genomtänkt ansats till livslångt lärande är viktig för framtiden och för Sverige. Lärande på KTH har samlat forskning kring lärande i STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), global kompetens och digitalt lärande för att kunna ta ett helhetsgrepp på forskning i lärande på alla nivåer, från förskolan till högskolan.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22