Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 5

 • Järnvägskurser på KTH

  På KTH finns ett antal järnvägsrelaterade kurser vid våra olika avdelningar. Det går att läsa dessa som kurs i ett av våra civilingenjörs- eller masterprogram, men även som valfria eller enstaka kurser vid annan linje på KTH eller annan teknisk högskola.

 • Skolan för vetskap

  XYZ svarar för en femtedel av KTHs kapacitet av teknisk forskning och ingenjörsutbildning. Utbildningen och forskningen täcker ett brett område – från naturvetenskap till alla grenar inom tekniken samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, arbetsvetenskap och miljöteknik. Förutom den forskning som bedrivs vid skolan finns ett stort antal såväl nationella som lokala kompetenscentra förlagda hit. De olika forskningsstiftelserna finansierar dessutom ett antal av våra forskningsprogram.

 • Forskarutbildning med järnvägsinrikting

  På KTH kan man fortsätta sina akademiska studier genom att forska inom ett projekt på någon av våra forskningsavdelningar. Detta leder till att vi får fram ny kunskap som kan användas för att utveckla järnvägen ytterligare. Dessa studier leder antingen till en licentiatsexamen efter ca två års forskning eller till en doktorsexamen efter fyra års forskning.

 • Uppdragsutbildning med järnvägsinrikting

  Järnvägsgruppen på KTH har under många år bedrivit undervisning och forskning i samverkan med den svenska och internationella järnvägsbranschen.

 • Järnvägsutbildning vid KTH

  Järnvägsbranschen behöver många olika specialister med alla tänkbara kompetenser. På KTH kan man läsa järnvägsrelaterade kurser i ett antal civilingenjörs- och masterprogram, men även som enstaka kurser för såväl egna som externa studerande. Vid våra avdelningar går det även att bli forskarstudent med möjlighet till licentiat- eller doktorsexamen.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22