Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 2

  • Nytt samarbete inom hållbarhet

    Miljöstrategisk analys, hållbar konsumtion och produktion samt framtidsanalyser är några av många områden som ingår i ett nytt avtal för ett strukturerat och långsiktigt samarbetet mellan KTH och Stockholm Environment Institute, SEI.

  • Forskning avgörande för att klimatmål ska hålla

    Av FN:s 17 mål för hållbar utveckling på jorden åtminstone sex direkt kopplade till klimatet. För att målen ska bli verklighet krävs insatser på alla nivåer - såväl vid toppmöten som i människors vardag. – Forskningen har en mycket viktig roll att spela här, som en av de få opolitiserade arenorna som finns kvar, säger Måns Nilsson, forskningschef på Stockholm Environment Institute, SEI, och adjungerad professor på KTH.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22