Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 2

  • Arkitektur 300 hp

    Den femåriga arkitektutbildningen uppfyller EU:s så kallade arkitektdirektiv, vilket innebär att examen ger dig rätt att utöva yrket i andra länder.

  • Arkitektutbildning, arkitekt 300 hp

    Arkitektutbildningen på KTH ger dig färdigheter inom ett område som verkar mellan konst och vetenskap. Som arkitekt utvecklar du framtidens konstruktioner och miljöer för ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle. Utbildningen uppfyller EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv vilket gör att du kan jobba internationellt efter examen.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22