Till innehåll på sidan

Arkitektur 300 hp

Den femåriga arkitektutbildningen uppfyller EU:s så kallade arkitektdirektiv, vilket innebär att examen ger dig rätt att utöva yrket i andra länder.

Länk till antagning.se

Anmälan stänger om

Om utbildningen

Särskild behörighet:
Matematik 3b alternativt Matematik 3c, Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1+1a2, Naturkunskap 2. Naturkunskap 2 kan ersättas med kurserna Kemi 1 samt Fysik 1a alternativt Fysik 1b1+1b2. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget E.
Särskild behörighet genom äldre gymnasiekurser
Mer om behörighet
Anmälningskod: KTH 32100
Antal platser HT-14: 100
Antagningspoäng HT-13:
BI: 21.78, BII: 22.10, HP: 1.70, AU:765
Examen: Arkitektur
Campus: KTH Campus
Studieort: Stockholm
Kontakt: svl@arch.kth.se

De tre första åren ger baskunskaper inom hela ämnesområdet och avslutas med ett kandidatprojekt. De två sista åren är mer internationellt inriktade och många studenter läser fjärde året vid något utbytesuniversitet; de som inte gör det läser i stället fjärde året tillsammans med det 60-tal utländska utbytesstudenter som väljer att läsa här i Stockholm. Läs mer under !

Utbildningen är eftersökt men det finns två möjligheter att komma in, dels via betyg och dels via det särskilda Arkitektprovet , som skall göras redan före ansökningstillfället i april.

Välkommen till Arkitektur!