Till innehåll på sidan

Arkitekt på KTH

Som arkitekt kommer du att arbeta med utveckling av framtidens samhälle i vid mening. Du kommer att använda konstnärliga, strukturella och tekniska färdigheter för att formge interiörer, byggnader, städer och landskap.

Arkitekt 300 hp

Arkitektutbildningen 300 hp  på KTH omfattar fem års studier. Den är organiserad i en treårig basutbildning och en avancerad nivå som omfattar två fördjupningsår.

Utbildningen ger en arkitektexamen som är en yrkesexamen.

Utbildningen är utformad enligt ett särskilt EU-direktiv, vilket innebär att en examen från Sverige ger dig rätt att arbeta som arkitekt i länder där yrket är reglerat.

Karriärmöjligheter

Arbetsmarknaden för arkitekter blir alltmer internationell och det finns goda möjligheter att genomföra delar av utbildningen utomlands som utbytesstudent .

Prenumerera på oss

Du kan via våra nyhetsbrev få viktig och aktuell information kring bland annat den utbildning du är intresserad av.

Akustiklab på KTH Campus

Jobb och framtid

En utbildning på KTH gör dig inte bara till en duktig ingenjör, du får även goda möjligheter att välja bland många yrken.

Studenter som pluggar tillsammans i KTH Bibliotek

Studier på KTH

Många oroar sig för att det ska vara svårt, särskilt matten. Men på KTH finns det många som kan och vill hjälpa dig.

Två studenter som står med cyklar och pratar med varandra på en gräsmatta.

Studentliv på KTH

KTH är en av Sveriges största tekniska högskola med ett lika stort studentliv. Här kan du träffa vänner för livet.