Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 3

  • Tekniken som renar avloppsvatten från läkemedel

    Läkemedelsrester i avloppsvattnet är ett problem som hela tiden får stort utrymme i medierna. Med all rätt. Exempelvis ångestdämpande och lugnande preparat förändrar fiskar beteende, och ny svensk forskning från Umeå universitet visar att läkemedelsresterna kan ge oönskade effekter på hela ekosystem. Nu har emellertid KTH-forskare tillsammans med några industripartner tagit fram en vattenreningsteknik som tar bort Oxazepam och ett 20-tal andra läkemedelsrester från avloppsvattnet.

  • Så sprider sig en förorening i Östersjön

    Östersjöns miljö är utsatt för flera hot. Under perioden 1970-2009 har ett årligt genomsnitt av cirka 3 600 ton fosfor transporteras till svenska kuster av vattendrag, med övergödning som följd. Därtill visar beräkningar från Helsingforskommissionen att stora oljeutsläpp på upp till 5 000 ton statistiskt sett inträffar vart fjärde år. En ny simuleringsmodell framtaget av en KTH-forskare visar hur dessa utsläpp kan sprida sig i Östersjön.

  • Utan bina stannar världen

    Hallå där, Meta Berghauser Pont, forskare på Arkitekturskolan, som fått bidrag för att studera hur vilda bin kan få bättre livsvillkor i Stockholm.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22