Till innehåll på sidan

Utbildningsprogram vid Lärande på KTH

Institutionen för lärande har i uppdrag att utöver ingenjörer även utbilda lärare till gymnasiet eller högstadiet.

För detta erbjuds två grundutbildningsprogram som ger studenten två examen i en utbildning. Institutionen har även i uppdrag att erbjuda kompletterande utbildningar, dels till forskare och personer med ämneskunskap som vill bli lärare (KPU) och dels till ingenjörer eller arkitekter med avslutad utländsk utbildning som vill komma in på den svenska arbetsmarknaden (KU). Forskarutbildning ges inom teknik och lärande.

Grundutbildning

  En utbildning - två yrken

  • Civilingenjör och lärare 300 hp  
    Utbildningen leder till civilingenjörsexamen och gymnasielärarexamen. Programmet har tre inriktningar Inom inriktningen Matematik och Teknik finns två specialiseringar, Informations och kommunikationsteknologi (ICT) och Matematik och Teknik med specialisering mot Energi och miljö
  • Högskoleingenjör och högstadielärare 270 hp
    Ämneslärarutbildning med inriktning mot teknik, årskurs 7-9 - Utbildningen leder till högskoleingenjörsexamen inom maskinteknik och högstadielärare inom teknik och matematik. Studenterna läser delar av sin utbildning på campus Södertälje.

Forskarutbildning

Pedagoger och lärare