Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 12

 • KTH missar chansen till högre ranking

  Studenternas examensarbeten bidrar starkt till KTH:s genomslag, både nationellt och internationellt. Samtidigt är många exjobb inte tillgängliga på nätet – på grund av bristande rutiner.

 • De vill höja kvaliteten på exjobben

  Många gånger blir ingenjörsstudenternas exjobb svårlästa rapporter. I en ny metodhandbok beskriver två lärare hur exjobben både kan bli mer välskrivna och av högre vetenskaplig kvalitet.

 • Hög kvalitet på arkitektutbildningar

 • Tävling: Bästa examensarbete 2011

  SWEDTRAIN utlyser en tävling om det bästa examensarbet inom järnvägsteknik med syftet att stödja utbildnings- och forskningsverksamhet inom järnvägsteknik vid svenska högskolor.

 • De lär studenter skriva ex-jobb

  Alltfler studenter visar brister i sina språkliga färdigheter. Prövningen kommer när de ska skriva uppsatser och examensarbeten. För det krävs särskild kunskap och teknik. Nu finns hjälpen nära till hands: KTH:s nyöppnade språkverkstad.

 • Stipendium från ÅF för väl genomfört examensarbete

  Mårten Ericson på Industriell ekologi har tilldelats stipendium från ÅF för väl genomfört examensarbete. Arbetet har genomförts vid Zhejiang University i Kina

 • Högre utbildningskvalitet efter omprövning

  Flera av KTH:s tidigare ifrågasatta utbildningar har godkänts i vårens uppföljande granskning från UKÄ, Universitetskanslerämbetet. Senast i raden är masterutbildningen i informations- och kommunikationsteknik.

 • Från anstalt för mammor med barn till plåtby

  Den stora branden till trots - nu är det dags för examensdagar på KTH Arkitekturskolan. Årets studentprojekt är extra spännande och tar upp det mesta, bland annat en vision om Stockholms vattenburna lokaltrafik år 2020.

 • KTH och Vattenfall avger avsiktsförklaring

  Nu har KTH och Vattenfall ingått en avsiktsförklaring avseende strategisk partnerskap, ett så kallat ”Memorandum of Understanding” (MoU). Det innebär en överenskommelse om att stärka kompetensförsörjning, kompetensutveckling och forskning hos både KTH och Vattenfall.

 • Utvärdering skapar förtroendeklyfta

  Utvärderingsmodellen som används för att betygsätta landets ingenjörsutbildningar riskerar att skapa en förtroendeklyfta. Kvalitetsaspekter som lärarna själva anser vara viktigast får knappt någon uppmärksamhet alls. Det hävdar pedagogikforskaren Ola Svärd som studerat en av modellens hörnstenar – examensarbetet – i en ny avhandling.

 • Utveckling av användargränssnitt i ett biomekaniskt visualiseringsprogram

  Projektet Visualization through Imaging and Simulation (VIS) är ett samarbete mellan Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Karolinska Institutet (KI) och Sensegraphics AB. Målet är att visualisera biomekaniken bakom traumatiska huvud- och nackskador, så att sjukvårdspersonal, försäkringshandläggare eller utbildningspersonal ska få större förståelse för skadorna och om deras uppkomst.

 • Arkitektur i nöd och lust

  Arkitekturskolan bjuder in till ett veckolångt farväl inför flytten i höst. Under fyra dagar visar nästa generations arkitekter sina framtidsvisioner.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22