Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 15

 • Miljonanslag till unga forskare

  När Göran Gustafsson-stiftelsen nyligen hade sin prisutdelning var det bland annat fyra KTH-forskare som tillsammans fick ta emot 6 miljoner kronor i forskningsanslag.

 • Tre KTH-forskare är framtidens forskningsledare

  Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, har för sjätte gången i rad utsett något forskningsfinansiären har valt att kalla framtidens forskningsledare. Av de 20 forskare som ingår i programmet och som beviljats 12 miljoner kronor var återfinns tre stycken på KTH.

 • Sett och hört på KTH

 • Ojämställt när forskningsmedel fördelas

  Gamla könsrollsmönster är med och spökar när KTH:s största forskningsfinansiär Vetenskapsrådet, VR, beviljar forskningsmedel. Det visar en studie som VR gjort av sina egna beredningsgrupper.

 • ”Vi behöver fler Science och Nature”

  Sensationsjournalistik eller tidskrifter som breddar samtalet om framtidens forskning? Åsikterna går isär bland KTH:s forskare om den kritik som materialprofessor John Ågren riktade mot prestigepublikationerna Nature och Science i förra veckan.

 • Hård strid för samhällsnyttig forskning

  Den förväntade samhällsnyttan har avgörande betydelse när forskningsrådet Formas delar ut anslag. Anna Ledin, förra huvudsekreteraren, tonade ned vikten av forskarnas meriter när Formas gjorde om bedömningssystemet för några år sedan. – Men jag har fått mycket smäll på skallen under resans gång, säger Anna Ledin, numera chef på KTH:s nya miljöinstitution.

 • ”Svenska forskningsanslag en skandal”

  KTH behöver kraftigt ökade fasta statliga anslag. I dag tvingas forskarna ägna mer tid åt att skriva medelsansökningar än att undervisa och handleda doktorander, skriver materialforskaren Bo Sundman i en debattartikel. Själv flyttade han utomlands för att kunna förverkliga sina forskningsprojekt inom materialvetenskap.

 • KTH ska bidra till svensk tillväxt

  Nu har Vinnova offentliggjort de 36 forskningsprojekt som får finansiering genom programmet Utmaningsdriven innovation. Syftet med anslagen är att använda samhällsutmaningar som tillväxtmöjligheter och där ingår delningsekonomin som ett moment.

 • Tre KTH-forskare utvalda att få miljoner euro i ERC-anslag

  Tre unga framstående forskare vid KTH har beviljats startbidrag från European Research Council, ERC. Anslagen är på max 1,5 miljoner euro totalt, fördelat över fem år.

 • Tuffingen som tål 600 graders hetta

  Dödlig strålning, 600 graders hetta och en rejält spännande tillvaro om flera kilovolt. Det är vad KTH-forskarnas elektronik ska klara av när de tas i bruk i brutala miljöer som kärnkraftverk och på oljeplattformar. 24,2 miljoner i forskningsanslag ska hjälpa forskarna att lyckas.

 • ”Vetenskapligt samtal riskerar att dö ut”

  Om allt fler forskare väljer att publicera sig i tidskrifterna Nature och Science kommer det vetenskapliga samtalet att sakta dö ut. Tidskrifternas inriktning på sensation och högt nyhetsvärde kväver en seriös diskussion om forskningens framsteg. Det varnar John Ågren, professor i materialvetenskap.

 • Sverige och Kina stärker forskningssamarbetet

  På onsdag den 12 september lanseras C-Campus, en storsatsning på ett utbildnings- och forskningssamarbete mellan Kina och Sverige. Ramon Wyss, vice rektor på KTH, berättar att C-Campus innebär en rad fördelar. Bland annat underlättar satsningen gemensamma utbildnings- och forskningsprojekt där båda länder deltar, dels ökar också möjligheten att få anslag både i Sverige, på EU-nivå och i Kina.

 • Bra utfall för KTH i Vetenskapsrådets infrastruktursatsningar

  Det gick mycket bra för KTH i de ansökningar som gjorts till Vetenskapsrådets satsningar på svensk forskningsinfrastruktur. De tre ansökningar där KTH är huvudsökande beviljades och sex av de sju ansökningar där KTH är medsökande beviljades också.

 • Bättre metoder för cancerbehandling får 31 miljoner

  En forskargrupp på KTH och Karolinska Institutet har tilldelats ett forskningsanslag på drygt 31 miljoner kronor för att studera och utveckla metoder för immunterapi mot cancer. Målet med forskningen är att fler cancerformer och fler patienter ska kunna botas.

 • 30 miljoner till forskning om kvantmaterial

  Oscar Tjernbergs forskargrupp på KTH och Nordita har tilldelats 30 miljoner kronor för att studera nya temporära tillstånd i kvantmaterial. Syftet är att öka förståelsen av dessa material. Något som kan bana väg för nya framtida kvantteknologier som kvantdatorer, snabbare och effektivare informationsprocessning och effektivare energiomvandling.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22