Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 5

 • KTH-forskare nominerad till Kunskapspriset 2010

  Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria vid KTH, är en av de personer som blivit nominerad till Kunskapspriset 2010. Om han är en av vinnarna får han vara med och dela på så väl äran som 1,5 miljoner kronor.

 • Klimat, kommissionär och kaffe

  Tisdagen den 29 mars kommer EU:s klimatkommissionär Connie Hedegaard till KTH för att diskutera EU och klimatfrågor.

 • Pengar och tid viktigare än miljö

  Många företag har tydliga riktlinjer som syftar till att antalet affärsresor ska minska till förmån för resfria möten. En forskargrupp på KTH har tittat närmare på faktorer som avgör hur möten sker, och resultatet är bland annat att pengar, tid och teknikrädsla spelar en avgörande roll.

 • Han representerar KTH på FN:s klimatkonferens

  Hallå där, Fredrik Gröndahl, miljöforskare och prefekt på Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED). Du är i Bonn och representerar KTH vid FN:s klimatkonferens. Du kommer att presentera forskningsprojektet Seafarm i den gemensamma nordiska paviljongen, dels under Nordic Bioeconomy Day 8 november, dels under Nordic Food Day 9 november. Vad är det du kommer att lyfta fram där?

 • Swedish Climate Symposium 2024

  Swedish Climate Symposium samlar forskare för att identifiera kunskapsluckor och möjligheter för stärkt samarbete, samt för att fördjupa förståelsen för klimatförändringar och den hållbara utveckling och styrning som krävs för att mildra dess påverkan. Konferensen kommer att diskutera frågor inom och mellan discipliner och ge en utmärkt översikt över svensk klimatforskning.