Till innehåll på sidan

Han representerar KTH på FN:s klimatkonferens

Publicerad 2017-11-08

Hallå där, Fredrik Gröndahl, miljöforskare och prefekt på Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED). Du är i Bonn och representerar KTH vid FN:s klimatkonferens. Du kommer att presentera forskningsprojektet Seafarm i den gemensamma nordiska paviljongen, dels under Nordic Bioeconomy Day 8 november, dels under Nordic Food Day 9 november. Vad är det du kommer att lyfta fram där?

– Jag kommer att lyfta fram de viktigaste resultaten från projektet. Ett av resultaten är att vi idag kan odla alger, sockertång, med stor framgång vid svenska västkusten. Ett annat resultat är att vi har kommit långt när det gäller att utveckla näringsrika produkter för både mat och foder. På KTH har vi varit framgångsrika när det gäller att extrahera fram olika fraktioner på ett miljömässigt skonsamt sätt. Vi jobbar speciellt med polymererna och visar på nya spännande material som exempelvis algbaserad plast.

Fredrik Gröndahl. Foto: Bengt Alm

För dem som inte redan känner till det, forskningsprojektet Seafarm  (som du leder), vad går det ut på?

– Seafarm går ut på att visa på möjligheten att odla alger i svenska vatten på ett hållbart sätt och att sedan av den biomassa vi får fram framställa mat, foder, biobaserade material, energi och gödsel.

Vad är det som gör alger till ett klimatsmart alternativ?

– Alger behöver inte bevattnas eller gödslas i havet utan det är relativt små energiinsatser som krävs för att odla alger. Sedan kan alger ersätta energigrödor och mat som odlas på land och där odlingen kräver mycket mer energi. Ur alger kan man också framställa material som binder koldioxid under längre perioder.

Seafarm blev ju utvalt av Nordiska ministerrådet som ett av 25 goda exempel på hållbar bioekonomisk utveckling tidigare i år och enbart fem av dessa blev nu inbjudna att medverka på Nordic Bioeconomy day 8 november. Det måste kännas som ett bra kvitto på kvaliteten på ert forskningsprojekt?

– Seafarm har varit ett väldigt lyckat forskningsprojekt som fått mycket uppmärksamhet både i Sverige och i världen. Just nu publiceras också mycket viktig forskning från projektet.

Fredrik Gröndahl talar på Bioeconomy Day vid FN:s klimatkonferens.

Utöver dina egna presentationer, vad hoppas du få ut mer av besöket i Bonn?

– Som Prefekt för SEED (Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik) känns det oerhört viktigt att vara här. Nu sätter vi dagordningen för en hållbarare värld och nästan alla som jobbar med dessa frågor är här under dessa veckor. Under mina två dagar här ska jag fortbilda mig själv så mycket jag kan och föra med mig erfarenheter hem till KTH.

Lyssna på Fredrik Gröndahl i ett samtal om alger med KTH-alumnen Fredrika Gullfot i podcasten KTH Tech Talks.

Håkan Soold