Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Pengar och tid viktigare än miljö

Pengar, tid och teknikrädsla spelar en avgörande roll
Pengar, tid och teknikrädsla spelar en avgörande roll för användandet av videomöten. Illustration: Shutrick
Publicerad 2011-02-01

Många företag har tydliga riktlinjer som syftar till att antalet affärsresor ska minska till förmån för resfria möten. En forskargrupp på KTH har tittat närmare på faktorer som avgör hur möten sker, och resultatet är bland annat att pengar, tid och teknikrädsla spelar en avgörande roll.

Forskarna har samarbetat med fyra stora medieföretag i Sverige för att identifiera drivkrafter och hinder för videomöten.

– Vi kunde snabbt konstatera att videomöten ersätter affärsresor först och främst för att spara tid och pengar, säger Minna Räsänen, en av forskarna på Centre for Sustainable Communications (CESC) vid KTH.

Miljön är mindre viktig när företagen väljer mellan affärsresa eller videomöte, trots att många riktlinjer lyfter fram just miljön som huvudargument.

Andra, mindre påtagliga faktorer som avgör valet är ofta individuella. Det kan handla om anställdas rädsla för krånglande teknik eller obekväma situationer när kameror, headsets och annan utrustning ska hanteras.

Ett genomtänkt val av möteslokal är också viktigt.

– Det kan vara ett misstag att placera videokonferensutrustningen i den mest populära möteslokalen. Då konkurrerar videomöten med vanliga fysiska möten om lokalutrymme, säger Minna Räsänen.

Det är effektivt, både ekonomiskt och miljömässigt, om videokonferensutrustningen placeras i lokaler som är tillgängliga och bokningsbara för många anställda. Då ökar chansen att videokonferenserna ökar i antal och att inköpet av utrustningen blir lönsamt, samt att fler resor ersätts i praktiken.

För mer information, kontakta Bernhard Huber, kommunikationsansvarig vid CESC, på 08 – 790 64 52 eller bhuber@kth.se.

Peter Larsson