Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 18

 • Söker gränsen mellan lösliga och olösliga problem

  Vid Knut och Alice Wallenbergs stiftelses årliga anslagstilldelning står det klart att KTH får finansiering för ett forskningsprojekt som handlar om komplicerade beräkningsproblem och studier av metoder för att om möjligt lösa dem.

 • Katias engagemang lyfter jämställdheten

  Katia Gallo har blåst nytt liv i SCI-skolans nätverk för kvinnliga akademiker. På ett år har antalet medlemmar fördubblats. Nu får hon KTH:s jämställdhetspris för sitt sätt att leda nätverket.

 • Ny teknik för bättre sjukvård i u-länder

  Nu har ett gäng studenter vid KTH släppt en tredje version av mjukvaran Bytewalla. Den kan till exempel hjälpa sjuksköterskor att kommunicera med sjukhus trots avsaknad av internet.

 • Kommunikationssamhällets klimatpåverkan kartlagd

  Kommunikationsbranschen producerar inte bara pixlar och bytes. Sammanlagt står IT- och telekomsektorn tillsammans med mediesektorn för 3 procent av världens totala koldioxidutsläpp. Det är resultatet av den första heltäckande akademiska studien av kommunikationssamhällets globala klimatpåverkan.

 • KTH-professor bakom grundbult i internet

  Visste du att världens första kommersiella internetliknande datakommunikationssystem byggdes i Sverige av Asea i början av 1970-talet? Torsten Cegrell, professor på KTH, var anställd på Asea då och utvecklade den funktion som hjälper meddelandena att välja väg i nätet, det som kallas routing. En lösning som var en förutsättning för att detta system, men även internet som vi känner det i dag, skulle fungera.

 • Lustfyllt i största USA-samarbetet

  Ett livligt student- och lärarutbyte. Frekventa besök av gästforskare, flera gemensamma kurser och forskningsprojekt. Det är prorektor Eva Malmström Jonssons förhoppningar om KTH:s största samarbete någonsin med ett utländskt universitet, det topprankade University of Illinois.

 • Katastrofvarnare och revolutionskatalysator i ett

  Nu har KTH-forskare utvecklat ett system för trådlös fildelning och kommunikation som de kallar för Podnet. Syftet har varit undersöka och underlätta sporadisk kommunikation mellan olika enheter, som mobiler, mp3-spelare och surfplattor. Enligt Gunnar Karlsson, professor i kommunikationsnätverk och ansvarig för Podnet, finns det många tillämpningsområden för systemet.

 • Personliga möten gav äkta nätverk

  Jo, Facebook var ett bra sätt att känna varandra på pulsen. Men det personliga mötet på KTH gav mest. I fredags lämnade 16 europeiska lärare och administratörer KTH med ett utvidgat nätverk med sig i bagaget hem.

 • Globalt nätverk stärker KTH:s inflytande

  KTH har börjat samarbeta med några av världens mest ansedda universitet i ett nytt globalt nätverk. Nätverket, Deans Forum, stärker KTH:s möjligheter att påverka den politiska agendan, exempelvis inom EU.

 • Turnéstopp KTH för främsta kineserna

  Företagen är internationella. Och konkurrensen är internationell. Då måste också universiteten ha ett internationellt perspektiv och internationella kontakter, säger Li Zhenyu, professor på det kinesiska toppuniversitetet Tongji.

 • Han gör det mobila bredbandet bredare

  Rapporterna duggar tätt: Svenska mobiloperatörer har kapacitetsbrist i näten. Mobilsurfandet har bara i år ökat med drygt 150 procent hos exempelvis Telia och Telenor enligt företagen själva. Möt KTH-forskaren som jobbar på en lösning på problemet.

 • De är framtidens forskarchefer

  I hård konkurrens med 159 andra sökande knep två forskarassistenter vid KTH var sin högvinst. Forskning om sociala nätverk och laserkristaller gav sammanlagt 20 miljoner i forskningsbidrag.

 • Sveriges bäst bevarade teknikhemlighet

  Visste du att världens första kommersiella internetliknande datakommunikationssystem byggdes i Sverige redan i början av 1970-talet? När historien om hur internet uppstod berättas brukar man lyfta fram det så kallade ARPA-nätet i USA. Det är bara halva sanningen.

 • Engagemang som gör utbildningen bättre

  Har du idéer och förslag om hur KTH:s utbildningar kan förbättras? Då kan en gräsrotsrörelse med kollegiala arbetsgrupper vara något för dig.

 • Märkning av datapaket ger högre internethastighet

  Mobila internetuppkopplingar kommer i teorin inom en snar framtid att klara av dataöverföringar upp mot 100 gbps. Det innebär dock inte att mobiloperatörerna alltid klarar att leverera dessa hastigheter i praktiken. Nu har forskare från bland annat KTH utvecklat teknik som adresserar detta problem.

 • Katarina levde sin forskardröm i USA

  Förväntningarna överträffades. Stanford University bjöd på en mycket öppen och generös forskningsmiljö. För Katarina Larsen blev forskningsåret i Kalifornien en dörröppnare till en fantastisk kontaktyta mot forskare inom hennes område.

 • Ett långlivat forskningscentrum inom ett snabbrörligt fält

  Tretton år är lång tid – i synnerhet inom snabbt föränderliga områden som kommunikation, nätverk, styrsystem och datavetenskap. ACCESS har bidragit till tvärvetenskaplig forskning och doktorandutbildning sedan starten 2006. I maj hölls det allra sista lunchseminariet.

 • Samverkan och nätverk

  KTH har lång och positiv erfarenhet av att samarbeta med näringsliv, forskningsinstitut och andra samhällsaktörer. Samverkan, personalutbyten och deltagande i nationella och internationella nätverk bidrar till att stärka kvaliteten i utbildning och forskning samt stärker innovation inom miljö och hållbar utveckling.