Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 2

  • Sju KTH-projekt på prestigefylld lista

    När Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) presenterar årets 100-lista befinner sig hållbar krisberedskap i fokus. Anledningen till detta är den pandemi som drabbat världen under det senaste året.

  • Ny teknik bekämpar terrorism och kärnvapenspridning

    En forskargrupp led av professor Bo Cederwall vid KTH har utvecklat en ny teknik som mycket snabbt kan upptäcka även små mängder radioaktivitet, exempelvis från plutonium. Målsättningen med forskningsarbetet är att begränsa risken för att radioaktiva ämnen används i terrorsyfte och spridning av kärnvapen.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22