Till innehåll på sidan

Sju KTH-projekt på prestigefylld lista

massor av björnstammar där björkbarken är i fokus
Ett av forskningsprojektet går ut på att utveckla hållbart gummi baserad på bark från björk. Foto: John Price / Unsplash

NYHET

Publicerad 2021-05-11

När Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) presenterar årets 100-lista befinner sig hållbar krisberedskap i fokus. Anledningen till detta är den pandemi som drabbat världen under det senaste året.

Valet av tema för årets 100-lista är dock inte bara en följd av coronapandemin. Här finns forskning som adresserar andra samhällsövergripande kriser så som krig/geopolitiska konflikter, naturkatastrofer, finanskriser och cyberattacker. På listan finns också innovationer med koppling till vatten-, energi-, råvaru-, komponents- och kompetensbrist.

100-listan lanserades i samband med IVA:s 100-årsjubileum 2019, därav namnet. Årets lista innehåller 51 forskningsprojekt varav sju stycken har en koppling till KTH.

Här är de sju projekten:

 • Nordic Bio-Rubber: Handlar om att utveckla hållbart gummi baserad på bark från björk.
 • KTH Live-In-Lab: Bostadslabb vars syfte är att förkorta tiden från forskningsresultat till introduktion på fastighetsmarknaden.
 • Radsense: Har utvecklat en teknik som kan spåra mycket små mängder av ett radioaktivt ämne. Syfte: Bekämpa terrorism, miljöövervakning och system för verifiering av använt kärnbränsle inför slutförvar.
  animerad bild på en port som människor / fordon kan passera och som upptäcker radioaktivitet
  Animerad bild på Radsense port som människor eller fordon kan passera och som upptäcker radioaktivitet.
 • Wastewater-based toolbox for monitoring outbreaks and pandemics: Teknik för att kolla efter förekomst av till exempelvis coronavirus i avloppsvatten. Kan användas för att förutspå utbrott av covid-19.
 • Visbac: Visualiserar hur virus och bakterier kan spridas i inomhusluft, till exempel på sjukhus.
 • C-pals: Verktyg för att testa olika lösningar för mer effektiv produktionslogistik.
 • LOVIS - Logistic Visibility: Visualiserar frakt och transporter så att logistik kan bli billigare och mer effektiv.

100-Listan är ett samarbete mellan IVA, Vinnova, PRV, Teknikföretagen, Svenskt Näringsliv, KK-stiftelsen, Almi och Sveriges högskolor och universitet. Alla forskningsprojekt listas på IVA:s webbplats .

Text: Peter Ardell