Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 30

 • Balanserad undervisning ger bäst resultat

  Ge inte upp när studenterna visar motstånd. Vill du förbättra din undervisning måste du vara lite modig. Det menar Maria Weurlander som doktorerat om samspelet mellan lärarnas undervisning och studenternas lärande.

 • Motiverade lärare når världsklass

  Undervisningens status behöver stärkas om KTH ska nå sina ambitioner om en utbildning i världsklass. Det anser Mireia Altimira som nyligen läst grundkursen i högskolepedagogik.

 • Lär dig matte med teater

  Nu provar KTH-lärare nya grepp. Med hjälp av ljus, ljud, skådespelare och konstnärer i KTH:s reaktorhall undervisar Dilian Gurov elever i matematik. Tanken är att provocera, utmana andra lärare att tänka i nya riktningar och få eleverna att uppleva lektionerna och minnas materialet bättre.

 • ”Aldrig mer vanliga föreläsningar”

  Fredrik Lundell har lämnat katedern och skrotat sina gamla föreläsningsmetoder. I stället triggar han i gång studenterna till att diskutera och delta aktivt i undervisningen. För detta har han belönats med utmärkelsen Årets lärare på KTH.

 • Näringslivet håller undervisningen aktuell

  För läraren Håkan Kullvén är det självklart att hålla koll på hur hans ämne utvecklas i praktisk tillämpning. Aktuella exempel från företagens vardag gör undervisningen både effektivare och roligare. Genom kompetensutvecklingsprojektet NOTIS har han fått massor av nya idéer.

 • Debatt: När närvaron sjunker

  Studenternas närvaro på föreläsningarna har minskat drastiskt, vilket drabbar både dem själva, kurskamrater och lärare. Extraarbete, attityder och kolliderande kurser kan vara en del av förklaringen. Det skriver läraren och forskaren Kristina Palm som föreslår flera åtgärder för att öka studenternas närvaro.

 • Smartare lösningar från unga studenter

  Studenter tänker i andra banor än medelålders forskare. Många lysande idéer tog form när it-studenter gav sig på att finna hållbara lösningar inom godstransporter och energiförbrukning.

 • Han vill höja lärarnas status

  – Kanske ska en duktig lärare på KTH ha samma lön som en framgångsrik professor? Tor Ericson från ÅF, ett av Europas största teknikkonsultföretag, vill lyfta universitetslärarnas status. Deras insats för samhällsnyttan borde belönas mer, menar han.

 • Bättre teknikstöd i alla lärosalar

  Lärarna använder allt mer tekniskt stöd i sin undervisning. Men standarden på utrustningen släpar efter. Nu satsar KTH för att rusta upp undervisningssalarna med modern AV-teknik som bygger på användarnas behov.

 • "It-undervisning saknar pedagogisk grund"

  Gymnasieskolans it-undervisning släpar efter. Lärare saknar pedagogiska verktyg och når bara ut till elever som redan har specialkunskaper inom data. Om inget görs riskerar Sverige att hamna på efterkälken, enligt forskare från KTH.

 • Jan och Lars får årets pedagogiska pris

  Årets pedagogiska priser går till en fysikprofessor med starkt engagemang för pedagogiskt ledarskap och en matematiklärare som genomfört betydande förändringar inom matteundervisningen.

 • Med bergfast tilltro till studenterna

  Passion för ämnet, modet att våga göra fel och tilltro till studenterna. För årets lärare, Carl Henrik Ek, är undervisning ingen enmansföreställning. Det är samspelet mellan studenter och lärare som gör en kurs bra.

 • Promenader i parken gör susen

  Friare och djupare samtal. Det blev resultatet när Olle Bälter övergav seminarierummet och tog med sig studenterna ut på promenad runt KTH. Under våren har de diskuterat sig genom nationalstadsparken.

 • Ann-Sofie ska utveckla KTH:s pedagogik

  Hon är jurist i botten och har bland annat varit anställd som skattekonsult. Men större delen av sitt yrkesliv har Ann-Sofie Henriksson ägnat åt undervisning och utbildning. Och sitt första kursutvecklingsprojekt startade KTH:s nya chef för högskolepedagogiken redan som tonåring – i stallet.

 • Tips för samhällskopplad undervisning

  Vill du förbättra ditt samarbete med organisationer och företag inom undervisningen? Råd och dåd finns i en ny handbok som tagits fram i samarbete med KTH:s lärare.

 • Promenadseger för gå-seminarier

  Enligt WHO är fysisk inaktivitet den fjärde vanligaste dödsorsaken i världen, och ligger bakom sex procent av alla dödsfall. Detta blir extra relevant för oss i Sverige då en betydande del av Sveriges befolkning har stillasittande arbeten och livsstilar. En studie vid KTH visar att seminarier som utförs på gående fot både förbättrar studenternas välmående och utbildningens kvalitet.

 • Så ska krigsspelandet bli bättre

  Krigsspel har allt sedan början av 1800-talet använts av många länder för att utbilda försvarets militära personal. Anders Frank, som disputerar vid KTH i ämnet människa-datorinteraktion, har tittat närmare på de brister som krigsspel har som utbildningsverktyg.

 • ”Vi vill göra möten roligare”

  För 1,5 år sedan kom fyra KTH-studenter på idén till Mentimeter – mobilfunktionen som ger alla mötesdeltagare chans att säga vad de tycker. Mentimeter har nu använts vid närmare två miljoner möten runtom i världen. -Vi satt igenom så fruktansvärt mycket tråkiga möten och trista föreläsningar, vi var trötta på det, säger elektroingenjör Johnny Warström, vd och medgrundare till Mentimeter AB.

 • Fokus på studenternas viktigaste fråga

  Studenter tycker att pedagogiken är den viktigaste utbildningsfrågan. Men undervisningskvaliteten på olika lärosäten varierar stort. Johan Alvfors, Sveriges förenade studentkårer, vill lyfta statusen på läran om lärandet.

 • Debatt: Därför sjunker närvaron

  Föreläsningar uppfattas alltför ofta som slöseri med tid av den strategiskt nyttomaximerande studenten. Alternativa undervisningsformer, högre krav på studenternas prestationer och ett homogent kursutvärderingssystem skulle öka närvaron på lektionerna. Det menar studenten André Sikborn Erixon i ett svar på läraren Kristina Palms inlägg.

 • Lärarna vill komma närmare arbetslivet

  De flesta lärarna på KTH vill ha en starkare koppling mellan ingenjörsutbildningen och arbetslivet. Men för att kunna förverkliga det efterfrågar de ett tydligare uppdrag och stöd från ledningen på alla nivåer.

 • Konsten att utbilda ingenjörer

  Arnold Pears är KTH:s första professor i ingenjörsämnets didaktik. Genom forskningen vill han utveckla ingenjörsutbildningen och förändra synen på yrket så att fler kan identifiera sig som framtidens ingenjörer.

 • Professor vill höja undervisningens status

  Hallå där, Johan Silfwerbrand, professor i brobyggnad, som i ett inlägg i Svenska Dagbladet, menar att undervisning och samverkan måste få högre meritvärde inom högskolan. Varför då? – Annars riskerar vi i förlängningen att få en sämre utbildning och svårare att få anslag.

 • Gammalt och nytt i egen blandning

  Årets lärare prövar gärna nya pedagogiska verktyg. Men satsar inte på någon total make-over av undervisningen utan kombinerar nya metoder med traditionella. En blandning som, tillsammans med Martin Viklunds helhjärtade engagemang, går hem hos studenterna.

 • På Kemi delar lärarna lika

  Fler professorer och forskare på Skolan för Kemivetenskap har börjat engagera sig i undervisningen. Bakgrunden är det nya bemanningssystemet som lett till en rättvisare fördelning av undervisningskakan. Det kollektiva ansvaret för utbildningen ökar kursernas kvalitet, menar de ansvariga för reformen.

 • Utmaning att nå fram till alla studenter

  Den största pedagogiska utmaningen är att nå ut till alla studenter. Inlärningsmönstren är många och dessutom har skillnaderna i studenternas bakgrund ökat de senaste åren. Det menar Stefan Hallström som fick KTH:s pedagogiska pris nyligen för sitt långvariga arbete med att stärka ingenjörsutbildningens kvalitet.

 • Friare examination inspirerar studenter

  Ny kunskap via poddar och broschyrer – istället för traditionella rapporter. Det blev resultatet när en grupp masterstudenter fick välja i vilken form de skulle redovisa sina projektarbeten.

 • Med känsla för studenters behov

  Han vill ständigt utveckla pedagogiken. Både för studenternas och sin egen skull. Studentkåren har utsett Ulf Carlsson till Årets lärare 2018.

 • Fler avhopp och sämre resultat med undervisning på engelska

  Engelska som undervisningsspråk inom högre utbildning har en tydlig negativ påverkan på studieresultaten. Det visar en ny studie från KTH och Chalmers. När 2 000 studenter delades in i en engelskspråkig eller en svenskspråkig version av en programmeringskurs fick studenterna som undervisades på engelska betydligt sämre resultat, och fler hoppade av kursen i förtid.

 • Robotar ökar engagemanget under lektionstid

  Att se varandra i ögonen är en central del i att etablera kontakt människor emellan. Det vet lärare som ofta använder sig av ögonkontakt för att skapa engagemang och deltagande under lektionstid. Men kan en robot göra samma sak? Kan den stimulera mänsklig respons enbart genom ögonkontakt, även när människor är mindre benägna att besvara en fråga i klassrummet? En forskningsstudie visar att roboten kan det.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22