Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Fler avhopp och sämre resultat med undervisning på engelska

undervisning i klassrum framför en griffeltavla med olika matematiska formler
Studenterna som läste den svenskspråkiga kursen svarade i genomsnitt rätt på 73 procent fler testfrågor, visar en ny studie. Foto: Shubham Sharan / Unsplash
Publicerad 2023-09-15

Engelska som undervisningsspråk inom högre utbildning har en tydlig negativ påverkan på studieresultaten. Det visar en ny studie från KTH och Chalmers. När 2 000 studenter delades in i en engelskspråkig eller en svenskspråkig version av en programmeringskurs fick studenterna som undervisades på engelska betydligt sämre resultat, och fler hoppade av kursen i förtid.

Engelska används alltmer som undervisningsspråk i högre utbildning globalt enligt en rapport från Språkrådet 2022. En viktig utgångspunkt för val av språk är att det inte ska påverka studenternas lärande. Tanken är att en student som läser en kurs på engelska ska lära sig exakt lika bra som om studenten läste den på sitt förstaspråk. Nu visar en ny studie av KTH- och Chalmersforskare att studieresultatet påverkas.

Slumpmässig indelning

Studenterna som läste den svenskspråkiga kursen svarade i genomsnitt rätt på 73 procent fler testfrågor, och studenterna som läste den engelskspråkiga kursen hoppade av kursen i 25 procent högre utsträckning.

Studien bygger på 2 263 studenter anmälda till en programmeringskurs. De delades slumpmässigt in i antingen en engelskspråkig eller en svenskspråkig version. Kursen var helt digital och studenterna bestämde själva studietakten. Hur väl studenterna klarade kursen mättes dels i antal korrekt besvarade testfrågor, dels i hur många som hoppade av utan att slutföra kursen.

− Det är viktigt att komma ihåg att den enda skillnaden är just undervisningsspråket. Det faktum att studenterna i den svenskspråkiga kursen var signifikant bättre antyder att engelska som undervisningsspråk har negativ inverkan på lärandet, i alla fall under vissa omständigheter, säger Olle Bälter, docent i människa-datorinteraktion vid KTH och en av forskarna bakom studien.

Kan leda till sämre lärande

Hans Malmström, biträdande professor i vetenskapens kommunikation och lärande vid Chalmers, är en annan av forskarna som arbetat med studien. Han säger att det viktigt att minnas att en enskild studie inte bör användas som utgångspunkt för en radikal förändringsagenda vad gäller språk- eller utbildningspolitiken inom högre utbildning. I stället kan resultaten från forskningsarbetet bidra till en mer informerad diskussion om konsekvenserna av att använda engelska som undervisningsspråk.

Viggo Kann, professor i datalogi vid KTH, har också jobbat med studien.

− Den som hoppar av kursen kan inte rimligen ha lärt sig lika mycket som den som slutför kursen. Också i detta avseende ser vi alltså att engelska som undervisningsspråk kan leda till sämre lärande, säger Viggo Kann.

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta Olle Bälter på balter@kth.se eller 08 - 790 63 41.

Publicering

"English-medium instruction and impact on academic performance a randomized control study", Applied Linguistics Review, doi.org/10.1515/applirev-2022-0093