Till innehåll på sidan

Lär dig matte med teater

Logiklektion i KTH:s reaktorhall
Logiklektion i KTH:s reaktorhall
Publicerad 2010-11-23

Nu provar KTH-lärare nya grepp. Med hjälp av ljus, ljud, skådespelare och konstnärer i KTH:s reaktorhall undervisar Dilian Gurov elever i matematik. Tanken är att provocera, utmana andra lärare att tänka i nya riktningar och få eleverna att uppleva lektionerna och minnas materialet bättre.

Dilian Gurov, universitetslektor i teoretisk datalogi på KTH
Dilian Gurov, universitetslektor i teoretisk datalogi på KTH

Ska undervisning enbart handla om resultatinriktad inlärning eller får den också beröra känslor? Det är en frågeställning KTH-läraren Dilian Gurov söker svar på.

– Det finns idag en föreställning om att konst och vetenskap inte har något med varandra att göra. Och att känslor inte spelar någon roll i undervisning och vetenskap. Vi tycker att det är fel. Känslor spelar stor roll, kanske inte direkt i inlärning, men för upplevelsen och att minnas, säger Dilian Gurov, universitetslektor i teoretisk datalogi på KTH.

Han menar att lärarna som anstränger sig och lägger ner extra tid på känslor och det estetiska i en lektion, de får också åhörarna att uppleva och minnas materialet bättre.

– Om du om fem år frågar studenterna om vilken föreläsning som de kommer ihåg, så kommer förmodligen en av dem vara logikföreläsningen i KTH:s reaktorhall. Och att använda sig av upplevelser och estetik kan också ge en förståelse för ämnet på en annan nivå än tidigare, säger Dilian Gurov.

Men det stannar inte där. Om föreläsningen är en upplevelse, kommer det också att stimulera till vidare inlärning.

– Det betyder att studenten när hon eller han kommer hem tar upp logikboken och läser vidare. Underhållningen ger upphov till ett självständigt intresse, säger Dilian Gurov.

Han fortsätter med att berätta att undervisningen i dagsläget är experimentell.

– Vi vet inte exakt hur den nya undervisningssättet fungerar ännu, och jag säger inte heller att formatet vi provat nödvändigtvis är det bästa, men det bidrar helt klart till någonting positivt, säger Dilian Gurov.

Idén med att göra en ny typ av föreläsning dök upp i filosofiska samtal mellan Dilian Gurov och Teater Giljotins direktör Rikard Borggård på Svarta havets stränder förra året (2009). Grunduppfattningen är att vårt moderna samhälle har tappat de antika grekernas idé om människan som en helhet bestående av kropp, medvetande och själ.

Samarbetet mellan KTH och Teater Giljotin i form av annorlunda föreläsningar är tänkt att fortsätta, och båda parter söker för närvarande ekonomiskt stöd.

För mer information, kontakta Dilian Gurov på 08 - 790 81 98 eller dilian@csc.kth.se.

Peter Larsson