Greenhouse Labs

Connecting Science and Industry

Greenhouse Labs är en miljö designad för innovation, ett kluster bestående av unga kemiföretag, studenter och forskare vars främsta syfte är att skapa resultat som förändrar framtiden på vägen mot ett hållbart samhälle.

Sedan starten 2012 har ett tiotal företag haft Greenhouse Labs som bas för sin forskning och utveckling. Företagens verksamhet sträcker sig över hela kemiområdet, allt från tidig läkemedelsutveckling och avancerad diagnostik av nyfödda till regenerering av textil, molekylära solceller och framtagande av nya material med skogen som råvara.

Tillgång till en väl fungerande infrastruktur, moderna lokaler, närhet till värdefull kompetens är några av de fördelar som företagen får i Greenhouse Labs. Nyrekrytering av talangfulla studenter och möjligheten till nya samarbeten är andra som företagen själva lyfter fram.

Ny uppsamlingsplats

Ny tillfällig uppsamlingsplats vid en eventuell utrymning pga ombyggnation runt om på Campus. Ny plats att samlas på är Teknikringen 28 som ligger inne på Kemigården. Den nya platsen gäller fram tills ny information ges.