Till innehåll på sidan

Vår vision

Greenhouse Labs ska bidra till att utveckla kontakten mellan akademi och näringsliv. Öka innovationskraften och stärka entreprenörskapet inom kemiområdet och genom den akademiska verksamheten i samarbete med KTHs generella innovationsstöd, skapa en nod i världsklass för kommersialiseringen av kemins forskningsresultat.

Greenhouse Labs ska aktivt belysa kemins betydelse och mångfald inom områden relevanta för det framtida och hållbara samhällets utveckling, och därigenom öka intresset för kemi och kemiutbildningen i allmänhet och stärka entreprenörskapet i synnerhet.