Till innehåll på sidan

Företag på Greenhouse Labs

Gemensamt för företagen på Greenhouse Labs är att alla har en verksamhet syftar till en hållbar utveckling av morgondagens samhälle. Sedan starten 2012 har ett tiotal företag haft Greenhouse Labs som bas för sin forskning och utveckling. Företagens verksamhet sträcker sig över hela kemiområdet, från tidig läkemedelsutveckling och avancerad diagnostik av nyfödda till regenerering av textil, molekylära solceller, batterier och bränsleceller, och framtagande av nya material med skogen som råvara.

En del av oss som arbetar i Greenhouse Labs 2016

Idag finns det nio företag på Greenhouse Labs. För mer information om vilka de är och vilken verksamhet de bedriver finns länkar i menyn till vänster.