Till innehåll på sidan

Organisation

Greenhouse Labs är en del av KTH och drivs av Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH).

Ansvarig för verksamheten i Greenhouse Labs tillsätts av Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH) och rapporterar till skolchefen vilket innebär att Greenhouse Labs är därmed organisatoriskt jämställd med övriga institutioner vid Skolan för kemivetenskap. I samråd med skolchefen inrättas en Advisory board, i vilken skolchefen, föreståndaren för Greenhouse Labs samt ett antal representanter från olika verksamheter, som t ex  och STING  (Stockholm Innovation and Growth), ska ingå för att få en stark koppling till den kommersiella rådgivande kompetens som redan existerar på KTH. Advisory board träffas fyra gånger per år och ska stödja föreståndaren samt ge råd i centrala frågor rörande verksamhetsplan, strategi samt behandla ansökningar från potentiella hyresgäster.

Greenhouse Labs Advisory Board

Matthew Fielden, Föreståndare Greenhouse Labs, KTH

Mikael Lindström, chef Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa, KTH

Magnus Rehn, STING

Malcolm Norlin, Girindus Investments AB

Siimon Waske, KTH Innovation

Tillhör: Greenhouse Labs
Senast ändrad: 2019-07-05