Till innehåll på sidan

KLARA

KLARA är ett webbaserat system för kemikaliehantering, inventering och riskbedömning.

KLARA är ett hjälpmedel för företagen på Greenhouse Labs att hantera och inventera kemikalier, det är samma system som används på resten av KTH. Genom KLARA finns alla säkerhetsdatablad samlade på ett ställe och det finns mallar för att hjälpa till med riskanalys av experiment.

Länk till KLARA webportal

Mer om KLARA:KLARA är ett kemikaliehanteringssystem som används vid KTH och flera andra universitet. Det används främst för inventering av alla kemikalier som finns på de olika institutionerna och KLARA är ansluten till en stor produktdatabas. Du kan nå produktdatabasen från ovanstående länk. På första sidan av KLARA kan du ändra språk genom att använda flaggorna i det högra hörnet. Från denna första sidan kan du söka efter kemikalier och deras säkerhetsdatablad (SDS). Klicka på "Kemikaliedatabas" i övre vänstra hörnet. En ny sida öppnas där du kan söka efter olika produkter och ämnen. Då får du en lista över produkter vars förekommer, det kan vara olika koncentrationer och kompositioner. När du har valt det ämne du vill ha kan du slå upp SDS.

Logga in på KLARA:
Kemikaliedatabasen är öppen för alla som hittar dit men om du vill ha mer information du behöver för att logga in. Greenhouse Labs har en egen underavdelning i KLARA som endast Greenhouse Labs kommer åt. För att logga in på KLARA du använder ditt unika användarnamn och lösenord eller ett delat användarnamn om ditt företag har en gruppaccess. Användarnamn och lösenord får du från föreståndaren för Greenhouse Labs.

Riskbedömning i KLARA:
Efter inloggning, gå till "kemikalier" (där du kan hitta handböcker) och sedan till "riskbedömning". Riskbedömning i KLARA stöder användaren att uppfylla de krav som ställs av Arbetsmiljöverket i AFS 2011:19. Till vänster kommer det att finns en lista över riskbedömningar som redan har gjorts.
Längst ner på sidan trycker du på Visa och du kan se hur det färdiga dokumentet kommer att se ut. Skapa en ny riskbedömning genom att trycka på knappen "Ny bedömning", skapa en ny fil med ett nytt namn. Det behövs ingen mall. Välj det företag du tillhör, tryck på Spara och filen visas i fönstret. Det finns cirka 30 saker som måste fyllas i, bredvid varje rubrik finns en förklaring av hur du fyller i posten (blå prick med ett i).

Några förklaringar som förtydligar:
Punkt 3, Produkter
Här kan du ställa in alla kemikalier som används i experimentet. Använd sökfunktionen på höger sida för att lägga till de kemikalier som används. Skriv namnet på ämnet på svenska eller engelska (eller CAS-nummer), till exempel metanol, och tryck på sök-symbolen. En lista över metanol i olika former kommer upp. Slå upp produkten du ska använda och klicka på den. Detta placerar kemikalien i produktlistan riskbedömning. Faroangivelser, skyddsfraser och symboler dyker upp automatiskt. Du kan även få hela SDS genom att trycka på den blå punkten av namnet på ämnet i produktlistan. Ämnena kommer att placeras i bokstavsordning. Fyll i listan med koncentration och kvantitet av ämnet och eventuellt kommentarer.
Vissa ämnen kan ha hygieniska gränsvärden där du måste välja om dessa är acceptabla eller måste kontrolleras. Om du vill använda en CMR-ämne kommer det att finnas en fråga om en utredning av möjligheten att ersätta produkten har utförts eller inte. Tryck på den lilla blå prick och läsa förklaringen.

Punkt 4, Riskkemikalier
Det finns fyra olika kategorier att välja mellan och det ämne som har den högsta kategorin bestämmer. Titta på faroangivelser just skapade i produktlistan och läs instruktionerna under denna rubrik.

Punkt 5, Exponeringsnivå
Enligt mängd av ämnet, är fysiska egenskaper och arbetsmetoder exponeringsnivån beräknas. Nästa steg: Fortsätt med frågor om personlig skyddsutrustning och för ventilation etc.

Slutligen, du gör en samlad bedömning av hela metoden där sannolikheten för och konsekvenserna av en olycka bedöms enligt en matris. Glöm inte att fylla i ditt namn. Spara riskbedömningen och skriv ut den (gå till utskriftsvänlig version). Riskbedömningen kan ha status började (röd), färdiga (gul) eller godkänd (grön). I det senare fallet ska föreståndare för Greenhouse Labs eller Labchef för företaget underteckna pappersversionen av riskbedömningen, ändra inte status på om riskbedömningen om den inte är godkänd av föreståndare för Greenhouse Labs eller
labchef. Tänk på vad riskbedömningen innebär för det planerade arbetet. Finns det något du kan göra för att minska risken? Är det möjligt att minska mängden kemikalier? Kan du byta något ämne? Kan du ändra arbetsmetod?

Dags att klassificera och märka om kemiska produkter

Från den 1 juni 2015 ska märkningen av kemiska produkter följa kraven i CLP-förordningen. Det innebär att du som tillverkar eller importerar blandningar behöver klassificera om dina produkter och uppdatera märkning och säkerhetsdatablad. För kemiska ämnen gäller CLP-förordningen, förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning, fullt ut sedan 2010. Från den 1 juni 2015 ska även alla blandningar följa kraven i CLP.

Mer information finns på kemikalieinspektionens hemsida .

Kemikalieinspektionens faktablad:

Classification and labelling according to CLP (pdf 388 kB)

Poster CLP (pdf 1,6 MB)

Hazard symbols for labelling (pdf 814 kB)

Tillhör: Greenhouse Labs
Senast ändrad: 2019-07-05