Till innehåll på sidan

Laboratorier

I Greenhouse Labs finns tre storlekar av labb, 20, 30 respektive 40 kvm stora. Labben är effektivt planerade och de allra flesta är ljusa med stora fönster som vetter ut mot grönskan i Lill-Jans skogen.

Labbens inredningen håller en modulstorlek på 120 cm, vilket ger en flexibilitet och en möjlighet till anpassningar av labben för att passa företagens verksamhet. I vissa labb finns det möjlighet att installera ytterligare dragskåp eller LAF-bänk. Utrustning utöver det som tas upp i listan nedan, kemikalier och förbrukningsmaterial ingår inte i hyran. Ett labb, 38 kvm, är utrustat med 5 stycken dragskåp och två av de mindre labben (18 resp 19 kvm) har mindre ljusinsläpp än övriga, tänkta till företag som arbetar mycket med ljuskänsliga reaktioner.

I varje labb finns kvävgas, tryckluft och avjonat vatten indraget. Kvävgasen försörjs av samma kvävgasgenerator som försörjer resten av skolan för kemivetenskap men Greenhouse Labs har ett eget backupsystem för att minimera risken för avbrott i företagens dagliga verksamhet. 

Förutom den utrustning och inredning som finns på alla labb finns ett gemensamt resursrum med renvattenanläggning, tvätt och diskmaskin samt en ismaskin.

Inredning laboratorier
Labben är utrustade enligt nedan Lab 20 m² Lab 30 m² Lab 40 m²
Dragskåp 1 2 3
Gasskåp, brandsäkert och ventilerat 1 1 1
Lösningsmedelsskåp, utdragbart och ventilerat 1 1 2
Kemikalieskåp, ventilerat 1 1 1
Vågfundament 1 1 1
Plats för värmeskåp 1 1 1
Kyl och frys 1 1 1
Diskbänk 1 1 1
Plats för diskmaskin - - ja
Installationshylla med labtratt 1 1 2
Ventilerad glaskross 1 1 1
Förberett för punktutsug, PUX och VAC 1 2 2
Tryckluft ja ja ja
Kvävgas ja ja ja
Avjonat vatten ja ja ja
Nöddusch, ögondusch och brandsläckare ja ja ja
Uttag datanät ja ja ja
Bänkar, väggskåp, hyllor, bord och hurtsar ja ja ja
Tillhör: Greenhouse Labs
Senast ändrad: 2015-06-08