Skip to main content
To KTH's start page To KTH's start page

Earlier Licentiate Graduates

Year Name Title
2022 Linderson, Sara Value-adding deployment of corporate lean programs in multinational production companies
2022 Backteman, Richard Industrialization of Services - Technology and Routinization in the 21st Century
2019 Darwish, Rami Business Models Lock-in in Sociotechnical Transitions
2017 Stefan, Ioana Exploring Tensions between appropriability and openness to collaborate in innovation
2015 Khatalina, Maria Strategic oil and gas alliances at the present stage of the European gas market development (by the Nord Stream Eample)
2015 Morgunova, Maria Arctic Offshore Hydrocarbon Resource Deveopment: Past, Present and Vision of the Future
2015 Abid, Muhammad Global Supply Chain Design. Exploring configurational and coordinational factors
2009 Löfqvist, Lars Innovation and Design Processes in Small Established Companies 
2008 Berg, Gunnar Företagskulturers makt Överbrygga språkliga klyftor 
2008 Enflo Råhlander, Kristina Decision Making in Preflight Operations A study of memory supports and feedback 
2007 von Haartman, Robin External Integration and the Need for Manufacturing Competence 
2006 Mankert, Charlotta The Black-Litterman Model -mathematical and behavioral finance approaches towards its use in practice 
2006 Hoberg, Christer Komplexitetsmax 
2006 Löfgren, Alexander Mobile Computing and Project Communication - mixing oil and water? 
2006 Hemphälä, Jens Exploring Sustainable Work Systems: An Interactional Perspective on Learning and Organizing 
2005 Victor Tillberg, Ann-Charlotte Vård som konst - om yrkeskunnande i vård- och omsorgsarbete 
2005 Herdenstam, Anders Sinnesupplevelsernas estetik - Vinprovaren, i gränslandet mellan konsten och vetenskapen 
2004 Thorén, Kent Realizing a fast growth strategy - A case study of the evolution of management control systems in a fast growing firm 
2004 Fock, Niclas Eventyrlyst och risker - en explorativ studie om framväxten av dialogseminariemetoden 
2004 Ratkic, Adrian Avvikelsens konst. Metod och analogiskt tänkande 
2004 Broman, Elisabeth Sprickor i gemenskapen 
2004 Dabhilkar, Mandar Mot balanserad styrning i teamorganiserad produktion 
2004 Sjunnesson, Jan Spindeln i nätet. En studie i ledarskap och analogiskt seende 
2003 Lindgren, John Logistikens aktörer - Tankar inför ett ämnesområdes fortsatta utveckling 
2003 Palm, Kristina Revolutionen som kom av sig. Avbyråkratisering och medarbetarskap. Studie av ett projekts våndor och svårigheter 
2002 Sjögren-Källqvist, Anna Projektledning från ovan - Beroenden och kopplingar i en industriell multiprojektverksamhet 
2002 Hyödynmaa, Marjo Miljöledning i byggföretag - Motiv, möjligheter och hinder 
2002 Swanström, Lennart Life Cycle Assessment (LCA) - a Sustainable Management Tool? 
2002 Niss, Camilla Knowledge Brokering across the Boundaries of Organisations An Interactionist Interpretation of a Temporary 'Mirror-organisation' 
2001 Dutarte, David A Human Perspective on Ship and Aircraft Control 
2001 Andersson Gustafsson, Gunilla CHANGE OF STAGE - An explorative study about the change of vocational education in handicraft. 
2001 Dorange, Ann-Charlotte Institutions, Technology and Growth - a Competence Bloc Approach. 
2001 Gerdemark, Tommy Kundorientering - oklarheter på den självklara vägen. 
2000 Sörling, Stig Ekonomistyrning - bilder av ett ämnesområde Ekonomistyrning - images of an academic discipline. 
2000 Gessler, Fredrik The development of the DECT standard An example of technical standardisation in wireless communications 
1999 Antvik, Sven STYRNING AV STORA UTVECKLINGSPROJEKT: Om användning och vidareutveckling av Earned Value i JAS-projektet vid Försvarets Materielverk 
1998 Gonzalez Guve, Bertil Bedömning av industriella utvecklings- projekt En studie av två projekt på Industri- fonden 
1998 Schagerlund, Olov DTM and Gigabit Ethernet - the dualism of prototype and protomarket in early-stage technology innovation 
1996 Hedborg, Thorolf Införande och tillämpningar av ISO 9000 
1996 Wang, Wei Hong Case Study:Management of Buyer-Supplier Relationships in Auto Production Chains 
1996 Ortner, Joakim Införande av persondatorer och utveckling av datoranvändningen på ett mindre kontor. - ett praktikfall 
1991 Karlson, Bo  
1989 Engwall, Mats Projektledning i praktiken
1984 Bodin, Mats L Datorsystem och organisationsförändring
Page responsible:infomaster@itm.kth.se
Belongs to: Industrial Economics and Management
Last changed: Oct 20, 2022
Alumni Licentiates
Alumni Doctors