Skip to main content

Hjärnan efterliknas på ett mikrochip

Published May 31, 2018

"Med elektroniska chipsystem som efterliknar processer i kroppens organ hoppas forskarna kunna utveckla läkemedel på ett effektivare sätt. Anna Herland tar bland annat fram modeller för hur celler i blodhjärnbarriären interagerar med vävnaden i hjärnan."

Page responsible:Web editors at EECS
Belongs to: Micro and Nanosystems
Last changed: May 31, 2018