Lagring av forskningsdata

Lagring och delning av data är olika processer. Under forskningsprocessen finns olika lagringsmöjligheter för forskare verksamma vid KTH beroende på mängd och typ av data.

Läs mer på IT-avdelningens sidor om lagring

Många datarepositorier tillåter lagring, men endast upp till en viss nivå. På samma vis är det också skillnad mellan lagring och långsiktigt bevarande. Långsiktigt bevarande är förenat med andra krav än temporär lagring.  

All forskningsdata ska finnas tillgänglig för revision 10 år efter avslutat projekt. Det är skolan som avgör om befintlig lagringslösning är tillräcklig för att hålla data tillgänglig under denna tid.

Till sidans topp