Beställning av ISBN

Typ av publikation:Disputationsdatum (ÅÅÅÅ-MM-DD): 

TRITA-serie:


Publikationens titel:


Ange beställande författare eller första författares namn:

efternamn:


förnamn:


KTH-id:


E-post dit ISBN skickas (ange enbart en adress):

Om problem uppstår kontakta publicering@kth.se 

Om du behöver ISBN för en publikation som inte är en doktorsavhandling, licentiatuppsats eller rapport i någon TRITA-serie, så kan du beställa ett enstaka ISBN

Taggad som
Till sidans topp