Att tänka på vid publicering

Om upphovsrätt

Oavsett hur du väljer att publicera din forskningsartikel, så tänk på att behålla rätten till din egen text. En författare har alltid upphovsrätten till sin text, dvs dels den ideella upphovsrätten, och dels den ekonomiska rätten. Den ideella rätten går inte att förhandla om men den ekonomiska rätten går att sälja eller överlåta till exempelvis ett förlag eller en vetenskaplig tidskrift.

Tänk på att:

  • Utgivarnas villkor varierar. Bekanta dig med förlagens villkor och välj förlag utifrån detta. Sök i Sherpa/Romeo för att kontrollera olika utgivares villkor.
  • Läs noga igenom det avtal du får av förlaget innan du skriver under. Det specificerar vilka rättigheter du upplåter till förlaget.
  • Kontrollera att avtalet du tecknar med utgivaren ger dig tillåtelse att parallellpublicera artikel, använda det i din undervisning, etc.
  • Är du inte nöjd, tänk på att du kan förhandla med utgivaren om villkor innan du skriver på avtalet. Du kan använda ett tilläggsavtal där det framgår vilka rättigheter du vill behålla, exempelvis parallellpublicera, återanvända ditt material eller använda det i din undervisning. Mera information och exempel på hur tilläggsavtal kan se ut finner du hos SPARC.

Creative Commons-licenser

Du som vill kunna dela med dig av din text helt eller delvis kan sätta en Creative Commons-licens på den. Tänk på att göra det innan du har skrivit avtal med ett förlag. Creative Commons tillhandahåller olika grader av licenser som anger på vilka sätt andra får använda ditt verk, och de flesta Open Access-förlag sätter automatiskt en CC-licens på artiklar. Läs om Creative Commons.

Från 2017 kommer VR att kräva CC-licens på publikationer som baseras på den forskning VR finansierar.

Horizon 2020 rekommenderar sedan 2014 CC-licens  på forskningspublikationer.

Introduktion till Creative Commons med Jan Ainali, filmat i fyra delar:

Del 1

Del 2

Del 3

Del 4

Tveksamma förlag även inom OA

Precis som bland traditionella tidskrifter förekommer det tyvärr även bland Open Access-tidskrifter aktörer som är mindre seriösa. Ett sätt för många seriösa Open Access-förlag att finansiera sin utgivning är att ta ut en publiceringsavgift, kallad APC eller Article Processing Charge. Det är ett sätt för Open Access-förlagen att täcka sina kostnader eftersom de inte får några intäkter genom prenumerationer. Det gäller emellertid att vara vaksam på de oseriösa aktörer som förekommer på området. I dessa fall handlar det om förlag och tidskrifter som inte lever upp till vetenskaplig standard och som vill locka till sig forskare i syfte att komma åt publiceringsavgiften. Kontakta oss om du behöver hjälp med att bedöma om en tidskrift verkar seriös, publicering@kth.se.

Directory of Open Access Journals är ett register innehållande kvalitetsgranskade OA-tidskrifter.

Högskolan i Borås har sammanställt en guide som hjälper forskare att bedöma tidskrifter.

Till sidans topp