Länkar och kontakt

Information om Open Access

Kungliga bibliotekets Open Access-webb

OpenAIRE, EU-projekt om Open Access

Stöd för dig som vill publicera Open Access

Creative Commons, licensverktyg för upphovspersoner som vill dela sina verk.

DOAJ, register över kvalitetsgranskade OA-tidskrifter, Directory of Open Access Journals.

Guide för att bedöma kvalitet hos OA-tidskrifter, från Högskolan i Borås.

SHERPA/JULIET, forskningsfinansiärers villkor för Open Access.

SHERPA/ROMEO, utgivares villkor för Open Access.

Think. Check. Submit., checklista för att hitta trovärdiga tidskrifter

OASPA, Open access-förlag som är medlemmar hos OASPA har gått igenom ett strängt ansökningsförfarande.

Tilläggsavtal

Tilläggsavtal från SPARC.

Kontakt

PI-enheten på KTH:s bibliotek ger information om OA-publicering. Kontakta oss om du vill att vi besöker er forskargrupp/institution eller om du bara har en fråga om Open Access.

Till sidans topp