OA-erbjudanden för KTH-forskare

KTH har avtal med ett antal förlag för att underlätta för KTH:s forskare. Dessa är för närvarande:

Springer Compact - Kungliga biblioteket har ett avtal med Springer som KTH tillsammans med 31 andra svenska organisationer har anslutit sig till. Det innebär att avgiften för att göra din artikel tillgänglig open access redan är förbetald när du som forskare väljer att publicera dig i en av Springers hybridtidskrifter. När din artikel accepterats får du en länk till plattformen ”MyPublication” där du anger att du är knuten till KTH. Du identifieras även genom IP-adress och e-postdomän. Innan artikeln görs tillgänglig online, verifierar KTH Biblioteket att du är knuten till lärosätet.

Observera att avtalet gäller under pilotperioden juli 2016 - december 2018. Samtliga organisationer delar på 4 134 förskottsbetalade artiklar.

BioMed Central - KTH:forskare får 15% rabatt på publiceringskostnaden hos alla tidskrifter inom SpringerOpen, BioMed Central och Chemistry Central.

Institute of Physics (IoP) - Forskare på KTH har tillgång till paketet IoP Science Extra som omfattar 111 tidskrifter inom fysikämnet. Avtalet innehåller också en Open Access-komponent vilket innebär att en stor andel av avgifterna för att publicera Open Access återbetalas till KTH och dras av från licenskostnaden under kommande år. Avtalet omfattar Open Access-publicering i IoP:s hybridtidskrifter och löper på tre år, 2017-2019.

Royal Society of Chemistry (RSC) – RSC har lanserat programmet Gold for Gold som för KTH:s del innebär att ett begränsat antal artiklar får publiceras OA i någon av deras tidskrifter, utan publiceringskostnad. Läs mer här.

MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) - KTH:s forskare får 10% rabatt på publiceringskostnaden hos MDPI.

Till sidans topp