Open Access-avtal för KTH-forskare

KTH har avtal med ett antal förlag för att underlätta för KTH:s forskare.

Dessa är för närvarande:

BioMed Central - KTH:forskare får 15% rabatt på publiceringskostnaden hos alla tidskrifter inom SpringerOpen, BioMed Central och Chemistry Central.

de Gruyter  Forskare vid KTH kan publicera sig open access utan avgift i de Gruyters tidskrifter (prenumerationsbaserade och rena open access-tidskrifter). Publiceringsavgifterna är rabatterade och betalas av biblioteket.

Institute of Physics (IoP) - Forskare på KTH har tillgång till paketet IoP Science Extra som omfattar 111 tidskrifter inom fysikämnet. Avtalet innehåller också en Open Access-komponent vilket innebär att en stor andel av avgifterna för att publicera Open Access återbetalas till KTH och dras av från licenskostnaden under kommande år. Avtalet omfattar Open Access-publicering i IoP:s hybridtidskrifter och löper på tre år, 2017-2019.

MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) - KTH:s forskare får 10% rabatt på publiceringskostnaden hos MDPI.

Royal Society of Chemistry Read & Publish  Forskare vid KTH kan publicera artiklar open access utan avgift i 40 tidskrifter från Royal Society of Chemistry (RSC). Via bibliotekets avtal med RSC är publiceringsavgifterna redan betalda för alla forskare vid universitetet.
När du som författare skickar in ett manuskript till en RSC-tidskrift är det viktigt att du anger att du är knuten till KTH samt använder din e-post på KTH. Om artikeln accepteras för publicering identifierar RSC dig som KTH-anknuten och du bli informerad om att publiceringsavgiften redan är inkluderad via bibliotekets avtal. Artikeln blir omedelbart öppet tillgänglig vid publiceringstillfället.

Springer Compact - Kungliga biblioteket har ett avtal med Springer som KTH tillsammans med 31 andra svenska organisationer har anslutit sig till. Det innebär att avgiften för att göra din artikel tillgänglig open access redan är förbetald när du som forskare väljer att publicera dig i en av Springers hybridtidskrifter. När din artikel accepterats får du en länk till plattformen ”MyPublication” där du anger att du är knuten till KTH. Du identifieras även genom IP-adress och e-postdomän. Innan artikeln görs tillgänglig online, verifierar KTH Biblioteket att du är knuten till lärosätet.
Observera att avtalet gäller under pilotperioden juli 2016 - december 2018. Samtliga organisationer delar på 4 134 förskottsbetalade artiklar.

Taylor & Francis Read & Publish Nu kan forskare vid KTH publicera sig open access utan avgift i cirka 2300 tidskrifter från Taylor & Francis. Via bibliotekets avtal med förlaget är publiceringsavgifterna (article processing charge, APC) redan betalda för alla forskare vid universitetet.
När du som författare skickar in ett manuskript till en Taylor & Francis-tidskrift är det viktigt att du anger att du är knuten till KTH samt använder din e-postadress på KTH. På så sätt identifieras artikeln automatiskt som aktuell för open access publicering inom ramen för bibliotekets avtal.
Om artikeln accepteras för publicering får biblioteket ett meddelande om att verifiera din anknytning, varpå artikeln blir direkt öppet tillgänglig vid publicering.
Avtalet omfattar Taylor & Francis’ cirka 2300 hybridtidskrifter (prenumerationsbaserade tidskrifter där artiklar kan göras öppet tillgängliga genom en publiceringsavgift), de så kallade ”Open Select journals”.

Till sidans topp