Till innehåll på sidan

Dags för anmälan till två lärarfortbildningskurser

ScratchStage
Lifelong Kindergarten Group at the MIT Media Lab, CC BY-SA 2.5
Publicerad 2021-03-29

Kursen är tänkt att ges i deldistansform, med undervisning på KTH under fyra heldagar under terminen (tre av dessa är obligatoriska). Mellan träffarna studerar studenterna själva och kommunicerar med lärare och kurskamrater via en webbplattform.

Lärarfortbildningskursen Introduktion till programmering i visuell miljö – 5hp höstterminen 2021

Kursen Introduktion till programmering i visuell miljö ingår i ett nationellt fortbildningsprojekt för lärare som administreras av Skolverket. För att antas krävs att man är anställd som lärare och att rektor (motvs.) tillåter att man går kursen.

Högskolekurs för dig som vill lära dig grunderna i programmering med hjälp av visuell programmering för att kunna använda det i din undervisning.

Du kommer lära dig att

 • skapa enklare program i visuell miljö
 • läsa, förstå, felsöka, test och förbättra enklare program
 • utforma algoritmer för att lösa problem
 • använda programmering för att styra fysiska eller virtuella konstruktioner eller föremål
 • identifiera moment och innehåll i relevanta kurs- och ämnesplaner där programmering är ett användbart verktyg
 • ha förståelse för hur programmering kan introduceras för elever.

Förkunskapskrav

Erfarenhet av undervisning på grund- eller gymnasieskolan, helst i matematik eller teknik

Läs mer och anmäl dig här

Lärarfortbildningskursen Introduktion till programmering i textbaserad miljö – 5hp höstterminen 2021

Kursen Introduktion till programmering i textbaserad miljö ingår i ett nationellt fortbildningsprojekt för lärare som administreras av Skolverket. För att antas krävs att man är anställd som lärare och att rektor (motvs.) tillåter att man går kursen.

Högskolekurs för dig som vill lära dig textprogrammering. Du får möjlighet att bygga kunskaper i att skapa egna program, att kunna läsa, förstå och felsöka kod samt förståelse för hur du kan arbeta med programmering i din undervisning.

Du kommer lära dig att

 • skapa enklare program i textbaserad miljö
 • läsa, förstå, felsöka, testa och förbättra enklare program
 • utforma algoritmer för att lösa problem
 • identifiera moment och innehåll i relevanta kurs- och ämnesplaner där programmering är ett användbart verktyg
 • ha förståelse för hur programmering kan introduceras för elever.

Förkunskapskrav

Erfarenhet av undervisning på grund- eller gymnasieskolan, helst i matematik eller teknik.
Läs mer och anmäl dig här

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Institutionen för lärande
Senast ändrad: 2021-03-29