Till innehåll på sidan

Digital kursutveckling

Digital kursutveckling (DKU) har uppdraget att pedagogiskt stärka undervisning och lärande inom utvecklingsarbeten där digitala lärmiljöer nyttjas. Utifrån olika kompetensområden bidrar vi till KTHs långsiktiga utveckling inom pedagogisk transformation av utbildning med stöd av digitala miljöer.

Vårt fokus är att tillämpa kunskaper om studenters lärande vid kursdesign och utveckling av undervisningsmaterial i digitala miljöer. Vi arbetar ofta nära lärare med utbildningsutveckling inom samtliga nivåer vid KTH, från basår till livslångt lärande. Genom att knyta samman vårt engagemant i undervisning, utvärdering och forskning med kurs- och fakultetsutveckling testar och utvecklar vi nya metoder som kan stärka framtidens utbildning. 

Forsknings- och utvecklingsprojekt

Projekt och uppdrag

Under 2021 arbetar vi med ett antal större uppdrag som sammanfattas nedan. Vi genomför också workshops, konsultationer, coaching och utvärderingar som stöd till KTH i stort. 

Utveckling av tekniskt basår distans

I samarbete med lärare inom två nya tekniska basårsutbildningar designar vi och skapar digitalt material som möjliggör och stärker distansstudier. Uppdraget påbörjades under 2020 och inkluderar kurser inom matematik, kemi och fysik där våra ämnesutbildade lärare, mediapedagoger och kursdesigners tillsammans med basårslärare på olika campus utvecklar sådant som digitala läraktiviteter och filmmaterial. 

Onlinekurser i Cirkulär ekonomi

I KTHs led att verka för hållbar utveckling utvecklar lärare i samarbete med oss tio onlinekurser inom cirkulär ekonomi. Projektet finansieras av Vinnova och kurserna planeras att starta under hösten 2021.

Studiomiljöer och mediapedagogik 

I samarbete med mediapedagog och mediaproducent kan KTHs lärare få stöd i att utveckla film och podcasts för undervisning. I biblioteksbyggnaden på KTH Valhallavägen finns en mindre lärarstudio där inspelning sker på egen hand med hjälp av guidning (boka någon av våra studior via teacherstudio@kth.se ). I den stora studion finns möjlighet till utökat stöd och mer avancerad inspelningsteknik såsom learning glass. DKU ansvarar för utveckling och förvaltning av studiomiljöer och bidrar i utveckling av lokala studiomiljöer på KTHs olika campus. Vill du bli inspirerad eller veta mer om film i undervisning, mer om inspelning av undervisningsfilm . En viktig del av verksamheten handlar om att effektivisera och hitta nya lösningar då alltmer undervisning sker med metoder som flipped classroom och live-streamad undervisning.

Tidigare uppdrag MOOC

Mellan 2016 - 2020 skapade lärare från KTHs olika skolor i samarbete med oss MOOC:ar som erbjöds via edX. Kurserna nådde över 122 000 deltagare från olika delar av världen och arbetet genererade nya kunskaper om tillgänglighetsanpassning och flexibel skalbar undervisning men också nya sätt att arbeta med film, MOOC:s via KTHx

Kontakt

Linda Barman
Linda Barman
universitetsadjunkt 087907085
Innehållsansvarig:Linda Barman
Tillhör: Institutionen för lärande
Senast ändrad: 2021-06-07