Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Digital kursutveckling

Digital kursutveckling (DKU) arbetade med att pedagogiskt stärka undervisning och lärande i utvecklingsarbeten där digitala lärmiljöer nyttjas. Genom att samarbeta nära lärare och dra nytta av olika kompetens- och specialistområden hade DKU uppdraget att bidra till KTHs långsiktiga utveckling inom pedagogisk transformation av utbildning och lärares kompetens.

DKUs fokus var att stötta lärare att utvärdera samt utveckla kurser och undervisningsmaterial i digitala miljöer. Ambitionen var att arbeta nära lärare med utbildningsutveckling inom samtliga nivåer vid KTH, från basår till livslångt lärande. Genom att knyta samman engagemang i undervisning, utvärdering och forskning med kurs- och fakultetsutveckling testade och utvecklade DKU nya metoder som kan stärka framtidens utbildning. DKU bildades 2018 utifrån KTH's initiativ med öppna onlinekurser (MOOC) som startade 2016. Sedan 2023 bidrar DKUs kompetens inom andra uppdrag såsom KTHs verksamhetsstöd och olika forskningsprojekt. 

Forsknings- och utvecklingsprojekt

  • DigiMat  (på engelska)
  • Learning Glass
  • UNITE
  • e-examination
  • Guidematerial film
  • Mångfald och inkludering inom STEM
  • Utmaningsdriven ergonomi

Projekt och uppdrag

Utöver större utvärderings- och utvecklingsprojekt genomförde DKU regelbundet workshops, konsultationer, coaching och utvärderingar som stöd till KTH i stort. Ett stort uppdrag var webbinformation och stöd till lärare under den snabba omställningen till distansstudier 2020. Nedan ger vi exempel på tidigare uppdrag.

Onlinekurser i Cirkulär ekonomi

I KTHs led att verka för hållbar utveckling har lärare i samarbete med oss utvecklat flera onlinekurser inom cirkulär ekonomi. Projektet finansierades av Vinnova och kurserna startade hösten 2021. Under 2022 arbetade vi med kvalitetssäkring av dessa kurser som är en del av KTHs erbjudande inom livslångt lärande.

Studiomiljöer och mediapedagogik 

I samarbete med mediapedagog och mediaproducent kan KTHs lärare få stöd i att utveckla film och podcasts för undervisning. I biblioteksbyggnaden på KTH Valhallavägen finns en mindre lärarstudio där inspelning sker på egen hand med hjälp av guidning. Om du arbetar på institutionen för lärande kan du boka någon av våra studior via teacherstudio@kth.se . I den stora studion finns möjlighet till utökat stöd och mer avancerad inspelningsteknik såsom learning glass. DKU ansvarar för utveckling och förvaltning av studiomiljöerna i KTHB och bidrar i utveckling av lokala studiomiljöer på KTHs olika campus. Vill du bli inspirerad eller veta mer om film i undervisning, . En viktig del av verksamheten handlar om att effektivisera och hitta nya lösningar då alltmer undervisning sker med metoder som flipped classroom och live-streamad undervisning.

Utveckling av tekniskt basår distans

I samarbete med lärare inom två nya tekniska basårsutbildningar designade och skapade vi digitalt material som möjliggör och stärker distansstudier. Uppdraget pågick under 2020-21 och inkluderade kurser inom matematik, kemi och fysik där våra ämnesutbildade lärare, mediapedagoger och kursdesigners tillsammans med basårslärare på olika campus utvecklade sådant som digitala läraktiviteter och filmmaterial. 

MOOC

Mellan 2016 - 2020 skapade lärare från KTHs olika skolor i samarbete med oss MOOC:ar som erbjöds via edX. Kurserna nådde över 122 000 deltagare från olika delar av världen och arbetet genererade nya kunskaper om tillgänglighetsanpassning och flexibel skalbar undervisning men också nya sätt att arbeta med film, .

Kontakt