Till innehåll på sidan

Att skriva vetenskapliga artiklar

Kursen i engelsk artikelskrivning, Att skriva vetenskapliga artiklar (5 hp), vänder sig till forskarstuderande som har behov av att utveckla sina färdigheter i att skriva engelska på ett mycket kvalificerat sätt. Här nedan följer kursinformation och länk till anmälan.

Kursinformation

Anmälan för vårterminen 2024 öppen från och med 1 november (se länk längre ner på denna sida).

Kursen bygger till stor del på analys av typiska artiklar från deltagarnas egna forskningsområden, diskussioner kring utkast, och revidering. Fokus ligger på att skriva tydliga, läsarvänliga texter.

Under kursens gång ska du kunna arbeta med en forskningsartikel. Du ska alltså ha kommit så långt i dina studier att du har resultat att grunda en artikel på.

Anmäl dig via formuläret på denna sida. Efter sista anmälningsdag kontaktar vi skolorna för hjälp med antagning. Vi ber att du inte antas och registreras på kursen innan anmälan har gjorts till oss.

Kursplan

Som vanligt hittar du kursbeskrivningen i KTH:s kurs- och programkatalog: Att skriva vetenskapliga artiklar .

Schema våren 2024

10 träffar, veckorna 5–9 + 12, 13, 15, 17 och 19

Vårens kurs kommer att ha två grupper, tisdagar och torsdagar. Vi har 75 % närvarokrav, men det är möjligt att ta igen enstaka missade lektioner på den andra veckodagen.

Kursträffarna äger rum på Campus Valhallavägen.

Att läsa FLH3000 parallellt 

Notera att en eller två av grupperna kan krocka med FLH3000, Grundläggande kommunikations- och undervisningslära. Se till att du blir placerad i kurserna på olika veckodagar.

Om anmälan

Anmäl dig här (öppet 1 november t.o.m. 11 december 2023).  Om maxantal (48) anmälda uppnås sätts du på väntelista.

Anmäl dig i så god tid som möjligt, eftersom antalet platser är begränsat. Du får en automatisk bekräftelse på att ansökan är mottagen, och vi skickar sedan besked om du fått plats så snart vi kan bekräfta det.

Innan du börjar fylla i anmälan: se till att ha handledarens fakturareferens tillgänglig.

Kursavgift

9 900 kr.

Du kan eventuellt vara kvalificerad för Karl Engvers stipendium som kan sökas för att täcka kursavgifter på bland annat den här kursen. Läs mer om stipendier och ansök här.  Observera att avgiften ändå måste betalas av din institution i förväg, eftersom stipendiet betalas ut i efterhand.

Återbud

  • 3–4 veckor före kursstart: 25 % av avgiften faktureras.
  • 2–3 veckor före kursstart: 50 % av avgiften faktureras.
  • mindre än 2 veckor före kursstart: full avgift faktureras.

Introduktion till vetenskapligt skrivande, FDS3103

Introduktion till vetenskapligt skrivande, FDS3103, är bara öppen för doktorander i elektro- och systemteknik (EECS). Anmälan administreras inte av KTH Språk och kommunikation. Om du är behörig att gå denna kurs kommer du att bli kontaktad av EECS-skolans kursadministration med mer information om ansökan och schema. Kursen ges vanligen i perioderna 2 och 4.

Kontakt