Till innehåll på sidan

Tredje uppgiften: att förmedla forskning utanför akademien

Att kommunicera din forskning i tal och skrift så att du kan nå andra målgrupper utanför universitetsvärlden är en viktig uppgift och nyckel till framgång för forskare. Språk och kommunikation erbjuder KTH:s doktorander och forskare en kurs som hjälper dig att lyckas med den tredje uppgiften.

Platser kvar på vårens kurs (start v. 6)! Anmälan fortfarande öppen (länk längre ner på denna sida).

Primär målgrupp och behörighet

Kursen riktar sig i första hand till doktorander som:

  • har klarat av åtminstone ett års forskarstudier
  • har publicerat minst en artikel eller är på väg att publicera sin första artikel
  • har god förmåga att kommunicera muntligt på engelska

Kursinformation

Vårens kurs startar vecka 6. Platser kvar! Anmälan via länk längre ner på denna sida.

Som vanligt hittar du kursbeskrivningen i KTH:s kurs- och programkatalog: FLS3107 Tredje uppgiften: att förmedla forskning utanför akademien

Schema 

Kursen går på onsdagar i veckorna 6–9, 12–14 och 16–19 (11 träffar).

Om anmälan

Anmäl dig här till FLS3107 Tredje uppgiften: att förmedla forskning utanför akademien

Anmäl dig i god tid, eftersom antalet platser är begränsat. Du får en automatisk bekräftelse på att ansökan är mottagen, och vi skickar sedan besked om du fått plats så snart vi kan bekräfta det.

Innan du börjar fylla i anmälan: se till att ha handledarens fakturareferens tillgänglig.

Kursavgift

9 900 kr. 

Du kan eventuellt vara kvalificerad för Karl Engvers stipendium som kan sökas för att täcka kursavgifter på bland annat den här kursen. Läs mer om stipendier här.  Observera att avgiften ändå måste betalas av din institution i förväg, eftersom stipendiet betalas ut i efterhand.

Återbud

  • 3–4 veckor före kursstart: 25 % av avgiften faktureras.
  • 2–3 veckor före kursstart: 50 % av avgiften faktureras.
  • mindre än 2 veckor före kursstart: full avgift faktureras.

Contact