Skip to main content
To KTH's start page To KTH's start page

Linjär algebra för gymnasister

Linjär algebra är studiet av linjära ekvationer. Förutom att vara en bas för de flesta tillämpningar av matematik, är linjär algebra också en ingång till axiomatisk och abstrakt matematik. Linjär algebra för gymnasister är en kurs som läses som en del av gymnasieutbildningen. Kursen är på 50 poäng. Förkunskaper är matematik 1 och 2 från gymnasiet.

Kursen ges som föreläsningar vid institutionen för matematik, KTH, tisdagar varannan vecka. Kursmaterial delas ut vid första mötet, och är kostnadsfri (lärare får facit till uppgifterna om detta efterfrågas). Kompletterande undervisning, vägledning och läxhjälp ges på gymnasiet av din lärare vid gymnasieskolan. Det ges hemuppgifter varannan vecka. Din lärare kontrollerar att dessa uppgifter blir gjorda, och ger betyg. Närvarolistor fylls i vid föreläsningarna vid KTH.

Kontaktperson