Till innehåll på sidan

Mål för 2020-2024

Mål för universitetsalliansen Stockholm trio.

Övergripande mål

Universitetsalliansen Stockholm trio ska genom mångvetenskapligt samarbete leda
kunskaps- och samhällsutveckling nationellt och internationellt.

Preciserade mål

1. Vi har nya gemensamma utbildningar med nära koppling till våra forskningsmiljöer.

Åtgärder:

 • Undanröja administrativa hinder för att underlätta gemensamma utbildningar;
 • Identifiera prioriterade ämnesområden för gemensamma utbildningar;
 • Utveckla gemensamma utbildningar på i första hand avancerad nivå och forskarnivå.

2. Vi utvecklar och fördjupar forskningssamarbeten.

Åtgärder:

 • Kartlägga forskningsområden för utökat samarbete;
 • Identifiera prioriterade områden för nya gemensamma forskningssatsningar.

3. Vi har ett etablerat samarbete om forskningsinfrastruktur.

Åtgärder:

 • Definiera, kartlägga och synliggöra befintlig forskningsinfrastruktur för att underlätta ytterligare samarbeten;
 • Identifiera prioriterade områden för nya satsningar på gemensam forskningsinfrastruktur.

4. Våra studenter och anställda upplever att de tillhör ett sammanhållet campus.

Åtgärder:

 • Driva frågan om förbättrade fysiska kommunikationer mellan campusområdena;
 • Identifiera studenters och anställdas behov av relevanta stödresurser och lokaler;
 • Tillgängliggöra seminarier för studenter och anställda.

5. Vi har stärkt vår förmåga att attrahera EU-medel och medverka i internationella forskningssamarbeten.

Åtgärd:

 • Fortsatt utveckla Brysselrepresentationens verksamhet.

6. Vi är en attraktiv samarbetspartner för framstående internationella universitet och attraherar internationella studenter och forskare.

Åtgärd:

 • Identifiera och etablera nya gemensamma samarbeten med utländska universitet;
 • Gemensamt marknadsföra lärosätena för internationella studenter och forskare.

7. Vi har en aktiv roll i den långsiktiga utvecklingen av forskning, utbildning och innovation nationellt och regionalt.

Åtgärder:

 • Etablera arenor för strategisk dialog med dels myndigheter och departement, dels region, stad och andra aktörer;
 • Identifiera prioriterade områden för gemensamt arbete med Region Stockholm och Stockholms stad.

8. Vi samarbetar inom stödfunktioner för studenter och medarbetare där det ger mervärde.

Åtgärder:

 • Identifiera kritiska nyckelkompetenser för närmare samarbete;
 • Identifiera och fördjupa relevanta samarbeten inom stödverksamheten.

9. Vi erbjuder gemensamma insatser för kompetensutveckling och lärande.

Åtgärder:

 • Identifiera möjligheter till gemensam personalutbildning och kompetensutveckling;
 • Etablera samarbeten inom digitalisering för utveckling av utbildning, verksamhetsstöd och arbetsprocesser.
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2021-05-28